Det er påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune i Viken.

For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i: 

Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land

 

Geir Erling.