Annonsere på www.brevduesport.no

 

Banner på forside med link til hjemmeside 1 år Kr 1000

Banner på forsside med link til hjemmeside 1/2 år Kr 500

Private kjøp/ salg annonser,(på egen kjøp/salg side) tekst og bilde 2 mnd Kr 250

Annonse midt på forsiden til sider utenom NBF (eks. 500 x 500 pixler) 1 år 5000,-

Annonse midt på forsiden til sider utenom NBF (eks. 500 x 500 pixler) 1/2 år 2500,-

 

Annonsen vil ikke publiseres før beløpet er betalt.

 

Norges Brevdueforbunds kontonummer:

(merk med type annonse)

Bank konto: 1503.27.29174

(IBAN: NO70.1503.2729.174)

(BIC-adresse (Swift): DNBANOKKXXX)

Annonsene skal leveres webmaster som ferdig annonselayout, eller utvikles av webmaster etter avtale

Annonsepriser i Norges Brevdueforbunds tidsskrift ”Brevduesport” 2013:

1/1 side: 2000,- NOK

1/2 side: 1000,- NOK

1/4 side: 750,- NOK

1/8 side: 450,- NOK

Støtteannonse: 150,- NOK

Etterlysning av brevdue: 10,- NOK

 

ENGLISH

Advertisement on www.brevduesport.no

Frontpage banner with link to homepage for 1 year a 1.000 NOK

Frontpage banner with link to homepage for 6 months, 500 NOK

Private sell and buy advertisement (in own sell & buy page) text & picture for 2 months, 250 NOK

Advertisement in the middle of the forntpage to pages outside NBF (ex. 500 x 500 pix.) 1 year, 5000 NOK

Advertisement in the middle of the frontpage to pages outside NBF (ex. 500 x 500 pix.) for 6 months, 2.500 NOK

The advertisement won't be published until it's paid for.

The Norwegian Federation account number:

(please write which advertisement you wish)

Bank account: 1503.27.29174

(IBAN: 1503.2729.174)

(BIC-adresse: DNBANOKKXXX)

Please deliver the final advertisment layout to the webmaster.