Norges Brevdueforbund

NBF LOGO

  • Norges Brevdueforbund ble stiftet i 1912
  • Medlemstallet er i dag ca 350 medlemmer.
  • Det er 19 regionale grupper i Norge
  • Det arrangeres kappflygninger fra mai til sept/ okt måned

 

 

Bestefar og barnebarnSelv om duene regnes som husdyr, slipper man dem ut hver dag
og duene overlates til seg selv. Duer er enkle dyr å holde, og får lett unger.
I tillegg til at det er koselig å holde duene, er det et hyggelig miljø rundt
sporten.

Sommerstid arrangeres det ukentlig kappflyvninger og vinterstid
utstillinger. Hele året igjennom holdes det sosiale klubbmøter med lotterier,
kaffe/ brus og kaker. Det trengs vel neppe å nevne at hovedtemaet her blir
brevduer og duesport!

 

Hvordan begynne med brevduer?

- Hva trenger du?

 

Dueslag

Dette er stedet der duene bor. Et dueslag kan være alt fra et ombyd uthus, dukkestuer, brakker til større slaganlegg. Størrelsen på ditt slag er avhengig av hvor mange duer du ønsker å holde. Et slag på 2 x 2 x 2 m, (LxBxH) vil være tilstrekkelig for ca 16 - 20 duer. Når en bygger slag er det vesentlig at det har god ventilasjon, mye sollys, samt at det er tørt. Dette er viktige forutsetninger for at duene skal trives. Slaget skal også ha en ”sputnik” (åpning der duene flyr inn og ut av slaget). Med sputniken kontrollerer du når duene får være ute, og når de skal være inne.

Slag inne         sputnik

Dueslag innvendig                            Sputnik

 

Innventar

Av innredning i dueslaget ditt trenger du:

Sitteknagger. Monteres på rommets vegger. Disse sitter duene på når de hviler seg. Duer liker ikke å sitte på gulvet.

Redebokser. Duer danner parforhold og hvert par trenger et sted å ha reir. Kassene festes på vegg.

Redeskåler. I disse skålene lager duene sitt reir, og legger sine egg.

Fôrtro. Mat skal ikke kastes direkte på gulv, da maten lett kan bli tilgriset. Maten legges i en fôrtro.

Vanntårn. Et vanntårn inneholder fra 3 – 6L vann, og fungerer slik at nytt vann kommer til ettersom duene drikker.

Sitteknagg redebokser redeskål 

Sitteknagg                            Redebokser                   Redeskål

fortro vanntårn

Fôrtro                                 Vanntårn

Fôr

Blandingsfor som inneholder forskjellige kornsorter får man i 25 kg sekker. En due spiser ca. 25g korn per dag. Denne sekken holder til ca 35 duer i en hel måned. I tilegg til blandingsforet skal det alltid være vann, skjellsand (kalk) og grit (som maler kornet i kråsen) tilgjengelig for duene.

grit korn skjellsand

Grit                                                    Korn                                                 Skjellsand

Brevduer

Brevduer får du kjøpt gjennom andre brevdueholdere. Det arrangeres også flere auksjoner vinteren igjennom, spesielt er dette vanlig i utlandet.

Duer

 

Konkurranser

 

Kappflyvninger

Kappflyvningskonkurransene må vel regnes som det mest essensielle bak det å holde brevduer. Spenningen er til å ta og føle på i forkant av hvert slipp! Dette fungerer som følger:

Dagen før konkurranse, samles vi på klubbhuset og leverer fra hos duene (innsetting). Duene blir så fraktet i store kasser til et felles oppslippsted. Slippavstandene varier fra 100 – 800 km. På forhånd  har man fått målinger med avstanden fra oppslippstedet og hjem til hvert enkelt dueslag som er med i konkurransen. Duene slippes samlet, men flyr alltid hjem til sitt eget dueslag. De aller fleste dueholdere i Norge har i dag elektronisk klokkeanlegg som gjør at duen blir registrert via en elektronisk chip (som er festet i en ring på benet dens) i det den går inn gjennom sputniken (over en sensorplate).  Mange klubbkamerater ringer så seg i mellom så fort første due har kommet hjem, for å se hvor man ligger an seg i mellom. Senere regnes duenes gjennomsnittshastighet ut ved at man deler avstand på anvendt tid for å få duens hastighet som oppgis i meter per minutt. Med optimale værforhold kan de beste brevduene oppnå hastigheter på over 1800 meter per minutt, som tilsvarer ca 110 km/t! Duen som har raskest gjennomsnittsfart vinner konkurransen, og  33% av duene kommer på premielisten. I disse konkurransene flyves det både om pengepremier, pokaler og til og med kongepokal!

Utstillinger

Vinterstid arrangeres det utstillinger. Her bedømmes duens eksteriør. De beste duene i hver forening sendes videre til landsutstillingen som arrangeres i februar. På utstillingene blir det kaffe og kaker. Brus og pølser til barna.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt og vi vil hjelpe deg så godt vi kan!

Lørdag, 1 Oktober 2022
15:26:27