Vi har i dag mottatt den triste beskjed om at Per-Kristian Hansen har gått bort. Per-Kristian Hansen har vært æresmedlem i NBF de siste årene.

Han har bidratt i mange år for brevdue sporten. Vi lyser fred over hans minne.