Utstillingen blir arrangert på Quality Airport Hotell på Sola i forbindelse med
Representantskapsmøte i helgen 26 – 28 januar 2024.


Innlevering av duer til utstilling fra klokken 15:00 fredag 26 januar.

Duene blir bedømt lørdag 27. januar fra kl. 10:00, ferdig ca kl. 14:00

Utlevering av utstillingsduene fra kl. 10:00 søndag 28 januar.

Påmelding sendes: Knut Austreim, Egdavegen 2 B, 5515 Haugesund pr. post
eller på e-mail til: kau@haugesund-sparebank.no

Frist for påmelding: fredag 19. januar 2024

Pris pr. due: Kr. 50,- som betales til konto nr. 3240.05.62287 ved påmelding.

Følgende klasser:

Klasse 2 A           Sportsklasse Hanner med tilleggspoeng                                
Klasse 2 U           Sportsklasse Hunner med tilleggspoeng                               
Klasse 3 A           Ettårige Hanner med 400 premiekm. siste 2 år
2022 ring – fri deltagelse, ikke Gruppelag
Klasse 3 U           Ettårige Hunner med 400 premiekm. siste 2 år
2022 ring  - fri deltagelse, ikke Gruppelag
Klasse 4 A           Unghanner 2023 ring, fri deltagelse,ikke foreningslag                       
Klasse 4 U           Unghunner 2023 ring, fri deltagelse ikke foreningslag                       
Klasse 6 A           Åpen klasse Hanner                                                                      
Klasse 6 U           Åpen klasse Hunner                  
Landsutstilling 2024

 

NB: Vi må sette en begrensing på 80 duer pr. klasse

PÅMELDINGSSKJEMA

Påmelding ved bruk av påmeldingsskjema.

NB: HUSK å fylle ut KURVSKJEMA samt eventuelt prestasjonskort for duer i
klasse 2 A og 2 U.