Det er som kjent oppdaget Fugleinfluensa på en gård med verpehøns på Klepp i Rogaland. 

Det er opprettet en risikosone på en mil rundt denne gården hvor vi ikke kan ha duene ute.

I tillegg er det oppdaget tilfeller av fugleinfluensa på Stokkender på Klepp.

Det er opprettet portforbud for alle fugler i 10 kommuner i Rogaland. Her kan vi ha duene ute i forbindelse med øvelsesflyving.

Følg gjerne med på siden til Mattilsynet, mattilsynet.no som oppdateres fortløpende.

 

Geir Erling