Nytt fra Mattilsynet.

Portforbudet på Østlandet ser ikke til å bli opphevet med det første pga usikkerhet i smittesituasjonen blant villfugl rundt Oslofjorden.

Mattilsynet er i ferd med å arbeide frem en veldig god og langsiktig løsning for brevduesporten i Norge med tanke på utbrudd av fugleinfluensa.

Dersom den langsiktige løsningen ikke blir klar i løpet av denne uka prøver Mattilsynet å få til en midlertidig løsning slik at brevduefolket på Østlandet kan starte opp ungduesesongen kommende helg.

Geir Erling