Hei!

Det ble oppdaget et tilfelle av Fugleinfluensa på en ærfugl i Kragerø i forrige uke noe som gjør at Mattilsynet avventer opphevelsen av portforbudet på Østlandet. Veterinærinstituttet er i ferd med å lage en ny risikovurdering, og Mattilsynet vil bruke denne som grunnlag før de evt. opphever eller gjør endringer i portforbudet.

NBF ved undertegnende har søk Mattilsynet om dispensasjon for kappflyvning av brevduer for alle foreninger og grupper på Østlandet.

Vi håper på snarlig og positivt svar på disse søknadene.

Vi ber gruppene på Østlandet forberede sesongstarten for ungduene som vanlig.

Geir Erling