Hei!

Jeg har vært i dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet i dag. Det er ikke funnet nye døde fugler med fugleinfluensa siden midten av juli. Dersom det ikke oppdages nye tilfeller i løpet av denne uka ligger det an til at portforbudet på Østlandet vurderes opphevet.

Mattilsynet og jeg har blitt enige om at NBF v/meg kan søke om dispensasjon for ungdueflyvningene for gruppene på Østlandet dersom portforbudet mot formodning ikke oppheves. Jeg regner med å gjøre det i kveld eller i morgen.

I utgangspunktet skal den enkelte gruppe eller medlem søke om dispensasjon, men Mattilsynet var enige om at i denne situasjonen var det enklere om NBF gjorde det.

NBF har innledet en dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet om hva vi gjør fremover med brevdueflyvninger dersom fugleinfluensa opptrer på nytt. Noe som er svært sannsynlig. Dette samarbeidet om å finne gode løsninger for brevduesporten vil pågå utover høsten.

Geir Erling