Hei

 

Smittesituasjonen i villfuglpopulasjonen rundt Oslofjorden er fortsatt usikker. Siden påvisningen av HPAI i Holmestrand 25. juni, er det påvist 4 tilfeller, siste 15. juli i Sarpsborg.

Mattilsynet kan på nåværende tidspunkt dessverre ikke si noe om hvor lenge portforbudet vil vare, men sammen med Veterinærinstituttet gjør Mattilsynet fortløpende vurderinger av smittesituasjonen. Dersom Mattilsynet vurderer at smittefaren minker, vil høyrisikoområdet oppheves eller reduseres så raskt som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Lars-Erik L. Rondestveit

Veterinær

Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrehelse

 

19.07.21