Portforbudet for fugler i fangenskap på Østlandet er opphevet.

Fra og med i dag 03.09 er portforbudet på Østlandet opphevet. Det betyr at det ikke er noen restriksjoner knyttet til kappflyvninger. Østlandsgruppene kan i likhet med øvrige grupper i landet vårt kappfly sine duer.

Mattilsynet jobber aktivt med å finne en langsiktig og god løsning for brevduesporten i Norge. Dette arbeidet er krevende og tar noe tid, men vil slik det ser ut bli veldig bra.

Geir Erling