Per-Kristian Hansen er ikke en hvem som helst i Norges Brevdueforbund.

Det forstår man kanskje når man lærer at han i 1983 ble tildelt NBF’s hedersmedalje og at han ´

1992 ble utnevnt til æresmedlem av Norges Brevdueforbund.

Med det kan man forstå at Per-Kristian Hansen har hatt stor innflytelse på Norges Brevdueforbund,

slik det framstår i dag. 

 

Tilbakeblikk

16.april i 1940, en uke etter at Tyskland hadde invadert Norge, ble Per-Kristian født hjemme.

Farens hans hadde blitt innkalt til de norske styrkene som ble samlet i Indre Østfold. De evakuerte

til Sverige, hvor de lå i interneringsleir i flere uker før han fikk komme hjem. Til tross for krigsårene

minnes han en trygg og fin barndom i storfamilie på fire generasjoner i Lislebyveien i Fredrikstad.

Fram til Per-Kristian gikk over i pensjonistenes rekker underviste han i realfag på Kråkerøy- og

senere Borge ungdomsskole, imellom dette var han også et par år innom Pedagogisk senter. I 1968

bosatte han seg sammen med kone og barn på Kråkerøy,  der han raskt ble en del av

lokalpolitikken, og hans politiske virke varte i syv valgperioder, 28 år.

Han var varaordfører de to siste årene Kråkerøy var en egen kommune (1991-1993), han satt også i formannskapet, og i storkommunen var han

kommunedelsleder på Kråkerøy.

Ellers har han også vært aktiv i Oslofjorden Friluftsråd og i vennskapsarbeid med Guatemala, til Fredrikstad Blad sier han at han aldri glemmer

da han i 1991 var en av fem lokalpolitikere som besøkte Kråkerøys vennskapsby Guatemala for første gang. I tillegg til to sønner, har han seks

barnebarn i alderen 5 – 25 år og nylig ble han også oldefar for første gang (Løvlie, 2020).

 

I Løvlies artikkel kan vi også lese at Per-Kristian har vært en ihuga brevdueholder, at for Norge har han fått en VM-tittel og at han harPer-Kristian Hansen med VM-Trofeet

var sekretær i Norges Brevdueforbund i 40 år. Per-Kristian ble først sekretær i 1970 var sekretær

helt til 2010. I 2012 feiret Norges Brevdueforbund sitt 100 års jubileum, i 40 av disse satt Per-

Kristian i NBF sitt styre, med det har han NBF’s lengste fartstid som til tillitsmann i styret, noe som

nok er en uslåelig rekord!

 

Når Norges Brevdueforbund da skal hylle jubilanten falt det seg naturlig å kontakte en annen ringrev

NBF sammenheng, Arvid Myreng, for å få fram noe av Per-Kristian Hansens virke i Norges

Brevdueforbund. Arvid kan fortelle at Per-Kristian samme med Thomas Meyer utarbeidet NBF’s nye

lov, som ble vedtatt i 1970, og som i hovedsak er uendret. Hovedprinsippet den gang, som i

dag er at gruppene hovedsakelig styrer selv, eksempelvis har representantskapet ingen myndighet

over gruppenes slipplaner. Før denne loven ble vedtatt hadde for eksempel bergensere stemmerett

ved behandling av slipplaner for Østlandsgruppene, og omvendt noe som fungerte veldig dårlig.

 

«NM-systemets far»

Tidligere ble mesterskapene tradisjonelt regnet ut etter sammenlagt mpm på en due i hvert gjeldene slipp. Dette mente mange var urettferdig  

da det klart favoriserte slipp med høye hastigheter (medvindslipp), framfor harde slipp

med lave hastigheter. Per-Kristian utviklet dagens NM formel som gir alle vinnerduer 

100 poeng, uavhengig av hastighet, det alle deltakere gjennom kryssing av antall duer

får større muligheter til å  gjennomføre mesterskapene med gode resultater, kanskje

som seierherre og kongepokalvinner! 

 

NBFs Avlslag

Sammen med Ragnar Jørgens tok Per-Kristian initiativ til å starte NBF’s avlslag. Her

ble det kjøpt inn et antall utrolig gode avlsduer fra svenskene Lindgren og Larsson

(LILA). Dette førte til en markant kvalitetsheving av mange norske brevdueslag.

 

Internasjonalt samarbeid

Som i politikken så Per-Kristian også viktigheten av internasjonalt samarbeid iStyret 2007

brevduesammenheng. Særlig har arbeidet med «Skandinavisk Brevdueunion» (SBU)

stått han nær. Her har han vært både president og siden sekretær i mange år, og

gjennom dette arbeidet har han vært en sterk bidragsyter til at norske brevduefolk

har fått mulighet til å knytte gode og varige forbindelser med danske- og svenske brevduefolk.

 

Politikeren

Per-Kristian er en mann med sterke meninger og i tillegg er han kreativ. Denne

«blandingen» har gitt oss en person som ofte, og gjerne, har tatt diskusjoner og har

fremmet forslag som ved første øyekast kan virke litt ville, litt på kanten og/ eller litt

provoserende. Men etter noen styremøter og et par litt lange og «fuktige» kvelder på

formanns- og representantskapsmøter, der det ble «pusset» på ideene, var plutselig

alle enige! Politikeren Per-Kristian Hansen kunne innkassere en liten seier og NBF

hadde flyttet seg et skritt framover. Sånne folk trenger vi i sporten!

 

«Pensjonisten»                 

Etter 40 år med styre og stell har han fortsatt å bidra for norsk brevduesport. Da

Norges Brevdueforbund ga ut tidsskriftet med NBF’s historie i forbindelse med 100 års

jubileet var han en stor bidragsyter da han skrev historien fra 1962 – 2012. Han har

også vært bidragsyter i revidering av slippreglement og NBF’s vedtekter etter at han

gav seg som sekretær i NBF. Etter at han gav seg på forbundsnivå fortsatte han som

sekretær i gruppe 7 og det er han også den dag i dag.

 

På vegne av hele Norges Brevdueforbund - Gratulerer så mye med dagen Per-Kristian! ??

 

 

Tekst

Marianne Walente

 

Kilder:

Arne Knudsen

Arvid Myreng

Løvlie, G. (2020, April 7). Engasjert på mange plan. Fredrikstad Blad.

Bilder er hentet fra ulike utgaver av Norsk Tidsskrift for Brevduesport.