Hei alle sammen!

På grunn av corona viruset som herjer i verden har vi besluttet at vi ikke vil delta i EM i Mira i år det er for stor usikkerhet om vi vil få duene ned i tide.

Ber samtidig alle følge de retningslinjer som er satt slik at er klare når vi er tilbake til normalen.

Ønsker dere alle en god avlsesong!

 

Med vennlig hilsen

Geir Rune Eriksen

Sekretær