Norges Brevdueforbund ber alle grupper, foreninger og medlemmer om å respektere

de retningslinjene som nasjonale og lokale myndigheter gir i forbindelse med den situasjonen vi er i nå.

Oppdatert informasjon og retningslinjer finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet; www.fhi.no

 

For styret i Norges Brevdueforbund

Geir Erling Birkeland

President