Hei

Veterinærinstituttet har i dag påvist HPAI H5N8 på 2 svaner og en ærfugl funnet i Holmestrand. På bakgrunn av disse funnene og opplysninger om at det skal være observert flere syke fugler i området, og i samråd med Veterinærinstituttet, har Mattilsynet i kveld innført portforbud for fjørfe i Holmestrand og Horten kommuner. Omfanget av portforbudet vil bli vurdert fortløpende de nærmeste dagene.

Se mer informasjon på våre nettsider https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/hoypatogen_fugleinfluensa_paavist_hos_ville_fugler_i_holmestrand_kommune.43642 .

Vennlig hilsen

Siri Løtvedt

Seksjon dyrehelse