Mattilsynet har i dag lagt ut informasjon om at vi vurderer å oppheve portforbudet for fjørfe fra 01.06.2021, forutsatt at dagens smittesituasjon vedvarer.

Mattilsynet vil fortsatt ha skjerpet overvåking og prøvetaking av døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl i høyrisikosonen.

Lenker:

Pressemelding:

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/mattilsynet-varsler-mulig-oppheving-av-portforbudet-for-fjorfe-fra-1-juni?publisherId=10773547&releaseId=17908420 

Nettside:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/ 

Facebook:

https://nb-no.facebook.com/Mattilsynet