Risikoanalysen og statusrapporten fra Veterinærinstituttet foreligger nå. (14.05.21)

I rapporten anbefaler man at Portforbudsforskriften opprettholdes ut mai mnd.

Veterinærinstituttet anbefaler videre at Mattilsynet vurderer lettelser i forskriften dersom smittesituasjonen forblir uendret.

 

De av dere som ønsker å studere rapporten fra Veterinærinstituttet finner denne på hjemmesiden deres: https://www.vetinst.no/.

Det er Mattilsynet som har vedtaksmyndighet på dette området, og de bruker Veterinærinstituttet som rådgivende organ.

 

NBF ber gruppene forberede seg på at sesongstarten kan komme om ikke så lenge. Mer informasjon kommer når den foreligger.

 

For styret!

Geir Erling Birkeland