Som alle kjenner til har vi en utfordrende situasjon med fugleinfluensa i år. Det påvises nesten daglig ville fugler med fugleinfluensa i Norge. Av den grunn er det innført portforbud for alle tamme fugler. Vi som driver med brevduer har vært så heldige at vi har fått unntak fra portforbudsforskriften når det gjelder trening av våre duer i nærområdet. Dvs at vi kan slippe duene våre ut rundt slaget for daglige treningsturer, men vi kan ikke kjøre avgårde med duene våre for aktivt å trene dem eller konkurrere.

NBF holder en aktiv dialog med Mattilsynet vedr. situasjonen med tanke på oppstart av årets flygesesong. Mattilsynet melder at portforbudsforskriften neppe blir opphevet før det såkalte vårtrekket av ville fugler er over. Sist vi var i tilsvarende situasjon (2017) fikk vi klarsignal til å starte med flyvninger 01.06.

Styret i NBF ber sine grupper om å forberede seg på at sesongstart blir utsatt.

Når det foreligger mer informasjon vil vi legge dette ut på vår hjemmeside og Facebook side.

Oppdatert informasjon om fugleinfluensa finner dere på Mattilsynets hjemmeside www.mattilsynet.no

 

For styret i NBF

Geir Erling Birkeland

President