Breeder Buyer

ÅPENT HUS

21. mai 2012 kl. 19:00

Gruppe 1 av Norges Brevdueforbund inviterer alle brevdueentusiaster i Norge til å være med på konkurranseformen som er blitt så populær i England; “Breeder & Buyer”, som på norsk blir “Avler & Kjøper”.

De siste to årene har denne konkurranseformen også vært en suksess med fine pengepremier i gruppe 1.

 

Breeder & Buyer foregår slik:

  1. Et slag kan avle og selge maksimum tre duer på auksjonen.
  2. For premiene skal fordeles så rettferdig som mulig, er det kun en premie pr. konkurrerende dueslag.
  3. Alle auksjonsduer starter på 100 kroner.
  4. Alle “breeder-buyer”-duer vil bli solgt til et medlem av gruppe 1 og konkurrert med av samme medlem i gruppe 1.
  5. Konkurransen vil være den 1.september fra Lysekil (200 kilometer).
  6. Det vil være en auksjonsdag. Datoen for denne er 19. mai. Auksjonen blir holdt på gruppe 1’s klubb hus i Oslo.
  7. Duene som selges skal være minimum 25 dager, eller maksimum 40 dager gamle. Duene skal leveres på auksjonsdagen med stamtavle.

Pengene som kommer inn på auksjonen, vil i sin helhet gå til pengepremier.  Pengepremiene blir fordelt 50-50 mellom avler og kjøper. Hvis man kjøper en due man selv har avlet, vinner man 100%  av pengepremien. (dette gjelder kun medlemmer av gruppe 1)

Pengepremiene fordeles slik:

1.plass 50%

2.plass 30%                         

3.plass 20%                        

Vel møtt til åpent hus, auksjon og sosial hygge med andre brevdueentusiaster.                                 

Med vennlig hilsen: Gruppe 1 av NBF