Referat styremøte NBF 30/3-2020 

Pr tlf.

Tilstede: Geir Erling, Ragnar, Terje, Geir Rune og Gunnar

 

Møtet åpnet kl 19,00 v/ President

 

Ekstra styremøte angående dagens situasjon.

  1. Styret anmoder at gruppene planlegger sesongen som vanlig, Styret forventer at gruppene forholder seg til de enhver gjeldende regler og anbefalinger som foreligger fra folkehelseinstituttet.

 

Alle formelle henvendelser til NBF angående dagens situasjon rettes til president Geir Erling Birkeland.

 

Neste styremøte 20 april 2020.

 

Møtet hevet 19:45

 

Geir Rune Eriksen

Sekretær

Søndag, 25 Oktober 2020
02:47:58