Referat styremøte 2/4-2019 kl 19:00

Tilstede pr tlf. Geir Erling Birkeland, Ragnar Lyssand, Terje Hjelmaas, Gunnar Hatlelid og Geir Rune Eriksen

Møtet åpnet ca. kl. 19:00 v/ President

Dagsorden godkjent

1. Status økonomi: kontingent og ringer er nå innbetalt, vi har også betalt kr 500,- til Jordbruksverket i Sverige for søknad for slipp 2019. Ragnar har bedt SBU om tilbakebetaling av 500,- som vi hadde innbetalt for PR i 2018 disse + 3000,- i premiepenger er på vei inn. Da vil utestående vedrørende SBU være oppgjort. Ragnar er også i gang med å fakturere alle som har reklame på våre websider. Vi sjekker hva FCI kontingent er og innbetaler denne. Pr dato mangler en del innbetalinger på deltagelse EM i Mira, Geir Rune purrer opp. Duer som ikke er betalt for vil ikke bli sendt.

2. Vi oppretter søkefunksjon på nettet på ring nummer. Kostnad ca. 8000,- enstemmig vedtatt, Geir Rune tar kontakt med Naveed.

3. Revidert premieplan enstemmig vedtatt, Geir Rune sender webredaktør

4. Revidering av NBFs vedtekter enstemmig vedtatt. Geir Rune sender webredaktør.

5. Status SBU ligger på is pr dato, både Danmark og Sverige er interessert i samarbeid men ikke i nåværende form. Da vi har president i SBU følger vi dette opp. Skal SBU oppløses bør det gjøres formelt på generalforsamling. President holder kontakt og inviterer til vår årsfest.

6. Formannsmøte blir på Sola 2. november 2019, styret møter 01.11.19 for styremøte og forberedelser til møtet

7. Årsfest og landsutstillinga blir sammen med raseduer 17. - 19.01 - 2020 på Sola.

8. Nasjonal biblioteket i Mo i Rana etterlyser tidsskriftet. Geir Rune svarer at det per d.d. har vi ikke tidsskrift men prøver på 1 nr i 2019. Terje tar kontakt med Stig Morterud om han har liggende nr 1 og 2 for 2016.

Terje tar kontakt med Naveed slik at en person ikke kan få 2 duer med 100 NM poeng

 

Møtet hevet kl. 20:30.

Geir Rune Eriksen

02.04.2019

Lørdag, 18 Januar 2020
09:23:07