Årsmøte i Dommerklubben ble avholdt i Haugesund 3 desember 2016.

Møtet ble avholdt i forbindelse med dommernes årlige obligatoriske seminar.

Styret ble gjenvalgt med formann Jan Inge Våge, Haugesund BK  ,  sekretær Tom Corneliussen  , Oslo BK  og  kasserer Gunnar Hatlelid  ,  Os BK. 

Sportslig utvalg har bestått av Jan Inge Våge  og Tom Corneliussen.

Økonomien i NBF dommerklubb er god.

Dommerkurset ble avholdt med bedømmelse av duer fra medlemmer av Haugesund BF.

Alle 6 dommere var tilstede under årsmøte og seminar :   Jan Inge Våge, Gunnar Hatlelid ,Lars Corneliussen, Knut Austrheim , Knut Inge Kroghsæter og Tom Corneliussen.

Brevdueutstillinger ble ikke tillatt avholdt i sesongen på grunn av utbrudd av fuglevirusinfluensa i våre nærmeste naboland.

Det ble søkt om avholdelse av landsutstilling i Oslo 20-22 januar, men Mattilsynet ga ikke arrangør tillatelse  til dette.

Ingen lokale utstillinger ble arrangert av samme årsak.

Dette er beklagelig , men slike situasjoner kan dessverre oppstå .

Dommerne er klar for nye oppgaver, og ser frem mot en ny utstillingsesong i 2017-2018.

 

Tom Corneliussen, sekretær NBF dommerklubb.

Mandag, 17 Desember 2018
03:32:29