Hei 

I forbindelse med påvisningen av newcastlesyke på Klepp har Mattilsynet oppdatert nettsidene sine om portforbudet som gjelder alle de som har tamduer eller har høner i hagen.

Kart over portforbudområdet

Her ser dere kart over portforbudområdet (gjelder ytterste grønne ring)

 

Beskrivelse:

Portforbudet gjelder i en 10-kilometerssone (grønn ring) rundt fjørfegården på Orre i Klepp kommune der Newcastlesyken ble påvist. Sonen strekker seg fra Tjelta i Sola kommune i nord, langs hele kysten ned til Nærbø i Hå kommune i sør, og til Lyefjell i Time kommune i øst.

De viktigste tiltakene i portforbudsonen er: 

  • Fjørfe må holdes inne eller under tett tak og netting på sidene. Husk godt smittevern. 
  • Det er obligatorisk å registrere hobbyfjørfehold hos Mattilsynet.
  • Varsle Mattilsynet dersom du mistenker Newcastle disease.
  • Forbud mot markeder og utstillinger o.l. med fjørfe og fugler

Mattilsynet anbefaler også at tamdueeiere vaksinerer fuglene sine. Målet er å hindre smitte fra villduer til tamduer.

 

Mvh

Mattilsynet