Minner om formannsmøtet på Quality Airport Hotel Stavanger 02.11.2019 kl 10:00 -15:00.

Saker til formannsmøtet må være innsendt til geir.rune.eriksen@choice.no innen 10.10.2019.

 

Mvh

Ger Rune Eriksen