1. Styret savner fortsatt godkjennelse på slippene på voksenduer fra en del grupper, kan dere sende disse så raskt som mulig til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

2. Styret savner kopi av vaksinasjonslister ( samleskjema ) fra en del grupper viser her til tidligere utsendt mail. kan dere vennligst sende disse så raskt som mulig til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.