Duene skal leveres  til Leif Inge Lura innen 11.april der duene vil bli vaksinert. Stamtavle må medfølge.

Kr. 500.- innbetales i forkant til NBFs konto 1503.272.9174 og merkes med navn og Mira 2019.

Navn Antall Gruppe
Khuram Shazad 2 1
G & M Lyssand 1 5
Tom A Skofterød 1 1
Gunleiv Hadland 1 8
Rolf E Sunde 1 18
Kjartan Aase 1 8
Ragnar Lyssand 1 5
T & L Corneliussen 1 1
Helge Seldal 1 8
Artur Chojecki 1 12
Hans Lyssand 1 5
Ole & A Gjerde 1 5
Norvald Berg 1 18
Gunnar Hatlelid 1 5
Lag Stokdal 1 8
Erik Tufte 1 8
Johannes Bø 1 18 (AR)
Rune Antonissen 1 6
Arild Skulstad 1 6
Per Bjarte Ludviksen D.T.M
Peter Olsen 1 D.T.M
Ole Arild Hegland 1 5
Ibrahim Halil Demirbilek 1  
Sveinar Kringlebotten 1 14
Martin Sævareid 1 14
Geir Runde Eriksen  1 8 (AR)