Portforbudforskriften som ble sist endret av Mattilsynet 31.3.17 gjelder fortsatt. Dvs at brevduer etter Forskrift om høypatogen aviær influensa § 5 bare kan foreta øvelsesflygning i sitt nærområde. Felles klubbtrening eller felles gruppetrening av duer er ikke tillatt etter gjeldende portforbudforskrift.

Hva er gjort fra NBF:

I samråd med NBF søkte Gr. 8 Mattilsynet om å avholde kappflygning med brevduer. Søknaden var godt begrunnet. Før søknaden ble behandlet av Mattilsynet tirsdag 25. april 2017 ble en vitenskapelig artikkel om duer sin immunitet mot fugleinfluensa fremlagt for Mattilsynet. Denne artikkel var innhentet fra DdB. Etter at Mattilsynet hadde behandlet Gr. 8 sin søknad om kappflygning den 25.4.17 kom følgende svar:

Vi har ingen avklaring eller signaler å gi ennå.

Det er som du skriver i søknaden lov ihht Portforbudforskriften å trene flyging i nærområdet men ikke kappflyging over større avstander.

Vi har sendt (mandag) en forespørsel til Veterinærinstituttet for å få en faglig vurdering av risiko rundt influensa og duer. Artikkelen ble lagt ved.

Vi må avvente den før vi kan komme med en tilbakemelding

Som veterinærkontakt vil undertegnede snarest sende en skriftlig formell henvendelse til Mattilsynet sentralt for å belyse den situasjon som nå har oppstått iht kappflygningssesongen. Frem til i dag har denne kontakt vert via telefon og samtale med veterinær.

Medlemmer, foreninger og grupper innen NBF må respektere de lover og regler som i denne sak blir/har blitt iverksatt av Mattilsynet. NBF v/undertegnede vil fortsette kontakten med Mattilsynet sentralt for å belyse NBF sine utfordringer samt øve påtrykk for at portforbudforskrift blir opphevet. Mattilsynet i Norge kjenner allerede til at Foedevarstyrelsen i Danmark og Jordbruksverket i Sverige begge har lempet på sine forskrifter slik at brevduer kan drive kappflygning. NBF må imidlertid forholde oss til hva regelverket er her i Norge.

 

Ragnar Lyssand

veterinærkontakt