2022: Arne Knudsen

2021: Gunleiv Hadland

2020: Ingvar Kluge "Jæren Brevdueforening"

2019: Tom Arne Skofterød "Oslo Brevdueklubb"

2018: Karl Kristian Olsen "Moss Brevdueklubb"

2017. Bø & Blom "Bergen Brevdueklubb"

2016: Fam. Lindberg "Oslo BK"

2015: Kenneth Silkebekken "Arna & Fana BF"

2014: Ingvar Kluge "Jæren BF"

2013: Thormod og Jorunn Fjellheim "Rolvsøy" 

2012: Marianne Walente og Snorre Lindberg "Oslo BK" (3 napp vinner pokalen til odel og eie)

2011: Ingvar Kluge "Jæren BF" 

2010: Marianne Walente og Snorre Lindberg "Oslo BK"

2009: Marianne Walente og Snorre Lindberg "Oslo BK"

2008: Ingvar Kluge "Jæren BF"

2007: Jarluf Lomeland "Jæren BF"

2006: Anette Helgesen og Erik Waaler "Rolvsøy BF"

2005: Kjell Røed "Larvik BF"

2004: Tom Arne Skofterød "Oslo Brevdueklubb"

2003: Steinar Johansen "Fredrikstad"

2002: Karin, Jan og Snorre Lindberg "Oslo BK"

2001: Steinar Johansen "Fredrikstad"

2000: Willy Nilsen "Eiker"

1999: Jarluf Lomeland "Jæren" 

1998: Kåre Christiansen "Askøy"

1997: Herlof Herlofsen "Lyn" 

1996: Jan Evensen "Lyn"

1995: Ronald Jensen "Bekkelaget" 

1994: Hans Jørgen Jørgensen "Rolvsøy

1993: Stein Thorsen "Askøy"

1992: R&J Jørgensen "Rolvsøy"

1991: H.M Kong Olav V døde. Ingen pokal 

1990: Stein Thorsen "Askøy"

1989: Helge Karlsen "Lyn"

1988: Knut Thoresen "NDD" 

1987: Per Magne Olsen "Speed"

1986: Rasmus Byberg

1985: Per Magne Olsen "Speed"

1984: Gunnar Thorsen

1983: Jan Johansen

1982: Arne Fløisand "BK Duell"

1981: Odd Christiansen "Borge" 

1980: Ingvar Kluge "Jæren"

1979: Finn E. Hognestad "Larvik"

1978: Knut A. Rage

1977: Bjørn Sanderdal "Tønsberg"

1976: Olav Sandal "Bjørgvin"

1975: Svein Lie

1974: Svein Lie

1973: Tore Røed "Larvik"

1972: Harry Størdal "Rapid"

1971: Carl O.Melzer

1970: Med Kongens samtykke kjøpes inn en pokal med Kongens emblem som blir tildelt Tore Røed "Larvik" 

1969: Ottar Corneliussen og Sønn, "Oslo Brevudeklubb"

1968: Knut Quitzsch "Tønsberg"

1967: Per Olsen "Speed"

1966: Birger Johansen "Fram"

1965: Asbjørn Thøgersen "Speed"

1964: Karsten Kolstad

1963: Thormod Johansen "Moss"

1962: K.Eriksen "Oslo Brevdueklubb"

1961: Einar Johansen "Moss"

1960: Ottar Corneliussen "Oslo Brevdueklubb"

1959: Karl Holmen ""Larvik B.F"

1958: Kongen setter opp pokal som vandrepremie

1957: Ingen Kongepokal fra slottet

1956: Ingen Kongepokal fra slottet

1955: Ingen Kongepokal fra slottet

1954: Ingen Kongepokal fra slottet

1953: Ingen Kongepokal fra slottet

1952: Kristian Kristiansen "Moss"

1951: Ingvald Marcussen "Larvik"

1950: Johan Jahnsen "Tønsberg"

1949: Ivar P. Seeman "Larvik"

1948: Kristiansen og Sønstervoll

1947: E.Vibe-Due

1946: Ivar Seeman "Larvik"

1945: Ingen Kongepokal dette året grunnet krig

1944: Ingen Kongepokal dette året grunnet krig

1943: Ingen Kongepokal dette året grunnet krig

1942: Ingen Kongepokal dette året grunnet krig

1941: Ingen Kongepokal dette året grunnet krig

1940: Ingen Kongepokal dette året grunnet krig

1939: Jens Bjørn "Bekkelaget"

1938: Hans Tinlund "Bekkelaget"

1937: Einar Kristoffersen "Østre"

1936: Wilhelm Ellingsen "Drammen Brevdueklubb"

1935: Emil Klemetsen "Bekkelaget"

1934: Finn Helleberg "X"

1933: K.Strøm "Nor"

1932: M.Hanssen "Brevduen"

1931: G.Karlsen "Fredrikstad og Omegn Dueforening

1930: A.Johansen "Speed"

1929: H.Andersen "Nor"