Dato Uke Slippsted Avstand Krysninger Flyvesammenslutning Gjen.snitt avstand Type
02.mai 18 Langevåg 100     94,715 Åpen
09.mai 19 Langevåg 100     94,715 Åpen
16.mai 20 Langevåg 100 1,3   94,715 Åpen
16.mai 20 Vigrestad 200     211,283 Åpen
23.mai 21 Vigrestad 200 3   211,283 Åpen
24.mai 21 Heltborg 450 1,5   451,724 Åpen
30.mai 22 Vigrestad 200 1,3   211,283 Åpen
30.mai 22 Heltborg 450 1,5   451,724 Åpen
06.jun 23 Vigrestad 200 1,3,5   211,283 Åpen
06.jun 23 Viborg 500 7   506,613 Åpen
06.jun 23 Viborg 500 7   506,613 Åpen
13.jun 24 Vigrestad 200     211,283 Åpen
19.jun 25 Vigrestad 200     211,283 Åpen
20.jun 25 Esbjerg 600 7   584,546 Åpen
               
        Ungduer      
Dato Uke Slippsted Avstand Krysninger Flyvesammenslutning Gjen.snitt avstand Type
15.aug 33 Langevåg 100     94,715 Åpen
22.aug 34 Langevåg 100 10   94,715 Åpen
29.aug 35 Langevåg 100 10   94,715 Åpen
29.aug 35 Vigrestad 200 10   211,283 Åpen