Dato Uke Slippsted Avstand Krysninger Flyvesammenslutning Gjen.snitt avstand
16.05.2020 20 Torsby 100 3   115
23.05.2020 21 Malung 100 3   170
30.05.2020 22 Öje 200 1,3   182
06.06.2020 23 Öje 200 1,3   182
13.06.2020 24 Duvberg 300 1,5   292
20.06.2020 25 Duvberg 300 1,5   292
27.06.2020 26 Erikslund 400 1,5,7   385
04.07.2020 27 Umeå 650 7 Gruppe 12 647
04.07.2020 27 Umeå 650 7 Gruppe 12 647
11.07.2020 28 Luleå 850     840
             
    Ungduer        
             
22.08.2020 34 Torsby (ungduer) 100     115
29.08.2020 35 Torsby (ungduer) 100 10   115
05.09.2020 36 Malung (ungduer) 150 10   170
12.09.2020 37 Malung (ungduer) 150 10   170