Referat styremøte NBF 16.12.20 på Teams

 

Tilstede: Geir Erling, Ragnar, Terje, Geir Rune og Gunnar

Møtet åpnet kl 19,00 v/ President

1. Økonomi:

Gjennomgang av regnskap/balanse 2020 og budsjettforslag 2021. Vil bli fremlagt på årsmøte 30/1-2021. Økonomien er god.

 

2. Sak Gr. 7:

Søknad fra Gr 7 om at fom 2021 vil Fredrikstad BF 006, Moss BK 007 og Rolvsøy BF 008 blir lagt ned og medlemmer inngår i nyopprettet Østfold brevdueforening f.nr 007. Gruppen opprettholder navnet Gr. 7.

Vedtak: Styre godkjenner opprettelse av Østfold brevdueforening med foreningsnummer 007. Gruppen beholder navnet Gr. 7.

 

3. Seksjonsdeling Gr. 6

Søknad fra gr 6 om seksjonsdeling med samme flygeretning i 2021. Styret har innhentet dokumentasjon fra gruppen.

Vedtak: Styret går imot seksjonsdeling iht Vedtektskommentarer § 3 2. avsnitt. Eget vedtak med begrunnelse er sendt Gr. 6. Ankefrist er satt til 27.12.20.

 

4. Saker årsmøte 2021

Gjennomgang av innkomne saker til årsmøtet. Saker blir sendt ved innkalling med styrets innstilling.

 

5. Årsmøte 2021

Årsmøtet flyttes til 30 Januar 2021 grunnet dagens smittesituasjon. Møtet vil bli holdt via Teams med mulighet for de som ønsker det å møte fysisk på Quality Airport hotell i Stavanger.

 

6. Valg 2021

Mangler fortsatt en ny kandidat til økonomiansvarlig samt en nytt medlem i kontrollkomite. Her får valgkomite jobbe litt til.

 

7. Fugleinfluensa

Vi kan fortsatt la duene øvelseflygning/luftes i nærområdet.

Styret følger situasjonen og har kontakt med Mattilsynet

 

Nytt styremøte 20.1.21

Geir Rune/referent

Søndag, 17 Januar 2021
02:08:27