Referat styremøte NBF 20/ 4 - 2020 pr tlf. 

Tilstede: Geir Erling, Ragnar, Terje, Geir Rune og Gunnar

 

Møtet åpnet kl. 19:00 v/ President

 

Ekstra styremøte angående dagens situasjon.

 

Corona situasjonen:

President har vært i kontakt med mattilsyn og vetrinærmyndighetene hvor ingen av disse hadde innvendinger mot at vi startet flyvesesong som planlagt forutsatt at vi holder oss til gjeldende smittevernsregler fra FHI. Vi sender ut   eget info skriv med noen råd og anbefalinger.

Styret gir følgende dispensasjoner til slippreglement i 2020.

Transport A del 8c det gis dispensajon til at 1 person kan transportere duer alene til oppslippsted mot at det dokumenteres at korger er forskriftmessig plombert ved video opptak og video sendes kontrollkomite i gruppen snarest mulig. Samt lagres og kunne fremvises ved eventuell kontroll. Det gis også dispensasjon til at det enkelte medlem kan sette inn egne duer i påsyn av en kontrollant. Dispensasjoner enstemmig vedtatt.

 

Vedrørende utelanske flyvninger:

Pr. dato ikke svar fra Danmark, Sverige har gitt tillatelse her må hver enklet gruppe søke lokalt mattilsyn om tilbakeførelse.

 

Økonomi

Ikke de store bevegelser, Ragnar ser på løsning slik at matrialforvalter lett kan sjekke at fakturer han sender ut blir betalt fks ringer , chipper mm. Nbf har også kjøpt blomster til Per Kristian Hansens 80 årsdag.

 

Samarbeid DDB

Vi har sendt liste over de tingene vi har samarbeidet om de siste årene, Ddb er positive til videre samarbeid. President holder kontakt.

 

Vedrørende henvendelse fra Kurt Helgesen om å transportere duer til EM.

Vi ble enige om at vi gir deltagerene en ny sjans til deltagelse Sekretær tar kontakt med de som er på laget, deltagelse blir gyldig når kr 500,- pr due er innbetalt til NBF. 

 

Møtet hevet kl. 19:50

Geir Rune Eriksen

sekretær

Søndag, 20 September 2020
13:09:07