Utskrift

Referat styremøte NBF 2/3-2020 pr tlf.

Tilstede . Geir Erling,Ragnar,Terje, Geir Rune og Gunnar Møtet åpnet kl 19,00 v/ President

Dagsorden godkjent,

1. Økonomi: i rute i henhold til budsjett, har hatt et stort innkjøp av el- ringer, her vil nok utsalgspris gå noe opp grunnet dårlig kronekurs. Gunnar ser over medlemstallet som er innmeldt pr februar og sender til styret. Navved har også fått utbetalt for jobben omkring søkemotor på ringnr på brevduen.Kommer også noen kostnader for å tilpasse brevduen for seksjonsflyvninger som ble vedtatt på årsmøtet 2020.

2. Status Mira: vi sender lag, styret omarbeider kriteriene for å delta som ligger i premiplanen da det er mange av de forhåndskvalifiserte som ikke ønsker å delta. Slik det ser ut nå vil transport gå via Danmark til Holland så til Portugal også i år vil prisen være 500,- pr due

3. Vi sender ikke offisiel representant til Mira da det ikke er satt av penger til dette i budsjett samt at det ikke har vært vanlig.

4. Slipplaner: mangler gr 7 Geir Rune sender purring med siste frist, medlemslister med koordinater skal være klar 1 februar og slipplaner skal være klare 15 februar.

5. Formannsmøte 2020: Styret landet på Sola også i 2020 men legger da opp til en mer sosial profil med felles middag på kvelden.

6. Årsfest 2021: Styret anmoder sterkt gr 8 å påta seg dette også i 2021.

7. Tauris og ddb. Vi går inn for å fortsette samarbeidet med Ddb også i fremtiden,President tar kontakt med Ddb for et fremtidig samarbeide. Vi betaler blant annet 5000,- pr år for abonnement på foreningsprogram.

8. Eiendomsbevis /Bekreftelse : Geir Rune tar kontakt med Marianne for å se på mulige endringer / tilpasninger som ble vedtatt på årsmøtet.

 

Møtet hevet 20,15 Geir Rune Eriksen sekretær

 

Neste møte ca 20 April

Treff: 607