Søndag 17. november 2019 kl.10:30 på gruppe 1s klubbhus (Kulmoen Travpark, Nes på Romerike). 

1. Åpning ved formann Jan Inge Våge, som bemerket at det var noen år siden dommerklubben hadde vært samlet til årsmøte og dommerkurs på Østlandet. Gruppe 1 stilte klubbhus til disposisjon for dommerklubben. Gode fasiliteter for møte, bedømmelse og matservering.

2. Årsmelding ved sekretær Tom Corneliussen.

 • Godkjent med kommentarer om ytterligere tilføyelser.

3. Økonomirapport ved kasserer Gunnar Hatlelid.

 • Beholdning per 17. november er kroner 18767,- etter tilskudd fra NBF (ringsalg 2019)
 • Utestående fordringer fra enkelte gruppearrangement ble referert av økonomiansvarlig og vil følges opp.
 • Pris for dommergodtgjørelse i 2019/2020 blir som forrige sesong: 1000 kroner per dommer + 15 kroner per due (dommerkort inkludert)
 • Økonomiansvarlig mente at det muligens ville være en fordel for NBFs dommerklubb å avslutte årsregnskapet den 31. Oktober, samtidig med NBFs regnskapsavslutning. Dette kan eventuelt behandles på NBFs årsmøte.

4. Valg.

 • Styrets sammensetning 2019/2020
  • Formann: Jan Inge Våge
  • Sekretær: Lars Corneliussen
  • Kasserer: Gunnar Hatlelid
  • Sportslig utvalg: Jan Inge Våge og Tom Corneliussen
  • SBU-dommer: Jan Inge Våge

5. Bestilling av dommer til regionale utstillinger ønskes inn i NBFs årshjul. Frist for bestilling av dommer 10. november hvert år, slik at dette er klarlagt når dommerklubben møtes for sitt årlige møte medio november. Dette ble også referert på fjorårets referat, men er fortsatt ikke kommet inn på NBFs årshjul. Dette bør følges opp. Oppfordringer til alle grupper om å arrangere utstillinger sendes ut til gruppene umiddelbart etter årsmøtet i dommerklubben.

6. Planer for kommende utstillingssesong:

 • Det er nå kommet inn henvendelser om følgende regionale utstillinger:
  • Gruppe 5: Lørdag 4. januar 2019 på Os. Dommer: Tom Corneliussen
  • Gruppe 18: Lørdag 4. Januar eller søndag 5. Januar. Dommere Knut Inge Krogsæther og Jan Inge Våge (hvis behov for to dommere)
  • Gruppe 6: Lørdag 25. Januar. Dommer enda ikke uttatt.
  • Østlandet: Lars Corneliussen jobber for å få til et samarbeid på tvers av gruppene på Østlandet.
  • Gruppe 9: Planlegger utstilling i forkant av landsutstilling (mulig dato 4. / 5. Januar). Dommer enda ikke bestemt.
 • Landsutstilling 2019: 17. – 19. januar 2019 på Sola, Stavanger. Følgende dommere skal dømme:
  • Jan Inge Våge
  • Lars Corneliussen
  • Knut Inge Krogsæther

7. Etter årsmøtets avslutning ble det avholdt bedømmelse av duer fra enkelte medlemmer i gruppe 1, som var tilstede under seminaret. Kurset gikk på tradisjonelt vis med oppsummering etter at poengene var satt. Noen ulikheter, som alltid, men dersom for stort sprik i karaktersetting , ble dette nøye gjennomgått for å finne årsakene til forskjellene. Dommerseminarets hovedfokus er å oppnå størst mulig grad av lik bedømmelse på de forskjellige punkter på dommerkortet. Dommerne viser stor vilje til å tilpasse sin bedømmelse etter standarden.

Et vellykket arrangement ble avsluttet i rimelig tid slik at dommerne fra Vestlandet kunne nå sitt fly tilbake til Haugesund og Bergen.

Referat ved Tom Corneliussen og Lars Corneliussen

Søndag, 20 September 2020
14:43:46