Sted: Sola

Tilstede: Geir Erling, Ragnar, Terje, Geir Rune og Gunnar

Møtet åpnet kl 1900 v/ President

Dagsorden godkjent

1. Status økonomi : NBF har fått tilbakebetalt tilgodehavende fra SBU og det ser ut til at det blir et pent overskudd i 2019. Årsaken ligger i at flere budsjettposter ikke er brukt.

2. Behandling av sak Gr 12:

Ragnar ba seg fritatt for behandling da et event vedtak kunne påvirke resultat i NBF slipp. Anmodning innvilget av styre. Resten av styret gikk gjennom saken.

Kort gjennomgang: Kontrollkomite fikk i oppgave i begynnelse av juni etter bekymringsmelding om at slippene ikke var utført etter regelverket. Kontrollkomite leverte skriftlig redegjørelse 14 oktober. President hadde i samme tidsrom vært i kontakt med Gr 12 for å få lister etter utførte slipp. Da det også var kluss med siste ungdueslipp ba styret v/sekretær å få all dokumentasjon fra ungdueslippene også det som ble kanselert med frist 31/10-2019. Styret hadde pr 1/11-2019 fortsatt ikke mottatt noen form for dokumentasjon. Bestandslister mangler både for voksne og ungduer. Styret besluttet enstemmig å underkjenne slippene for Gr 12 i 2019. Gr 12 får en grundig redegjørelse for vedtaket og har også anledning til å anke styret sitt vedtak inn til årsmøtet januar 2020.

Vedlegg: Saksgang gruppe 12

3. Dokumentasjon på at vi ikke har innført eiendomsbevis må tilbake på hjemmesiden

4. En bør endre NBF sin vaksinasjonsrutine. Bør ta bort 3 a samt endre b til «vaksineres senest 14 dager før slipp» Dette må gjelde alle ungduer dvs også de som ikke skal delta. Også viktig at gruppene sender oversikt over alle vaksinerte duer til Mattilsynet og NBF. Listene produseres i foreningsprogrammet. Gruppene må etterfølge det som er omhandlet i NBS sin vaksinasjonsrutine. Styremedlem Hjelmaas ville også fjerne «oppslippserklæring». Gr. 13 ville fremsette forslag om dette til årsmøte.

5. SBU har ikke fungert i 2019. Ingen interesse fra Sverige og Danmark. Fungerende SBU president Geir Erling Birkeland jobber videre med denne sak.

6. Geir Rune tar kontakt med Marianne for å sjekke når invitasjon sendes til det Svenske og Danske forbundet til årsfesten 2020

7. Geir Rune tar kontakt med Marianne om hun vil fortsette som Webredaktør

8. Vi må begynne å tenke på medlemmer til valgkomite og kontrollkomite. Har noen gode kandidater vi jobber med, men mangler noen bekreftelser.

 

Møtet hevet 2230

Geir Rune Eriksen 1/11-2019

Søndag, 20 September 2020
13:58:42