Referat styremøte NBF 18/9-2019 KL 19,00

Tilstede pr tlf. Geir Erling,Ragnar,Terje, Geir Rune forfall Gunnar grunnet sykdom

Møtet åpnet ca kl 19,00 v/ President

Dagsorden godkjent,

1. Status økonomi : Status pr 16/9-2019 inntekter i tråd med 2018, utgifter vi har nå betalt siste avdrag på resultatservice brevduen så nå er dette Nbfs eiendom. Vi har pr dato ikke betalt dommerringen for ringer 2019 pr dato eller lisens til ddbu, slik det ser ut styrer vi mot et overskudd.

2. Vi betaler ut Naveed 10 000,- som han ble lovet av tidligere SBU president for arbeidoppgaver vedr. SBU ungduer i 2018 .

3. Vi tar kontakt med Naveed hvordan han ligger an med å endre søkemåte på ringnr.

4. Mange grupper har fortsatt ikke godkjent resultater på voksen flyvingene 2019, Geir Rune sørger for at påminnelse kommer på hjemmeside og Facebooksiden.

5. Geir Rune purrer på kontrollkomite om skriftlig tilbakemelding angående kontroll av slipp.

6. Fortsatt mange grupper som ikke har sendt inn vaksinasjonslister til NBF Geir Rune sørger for at purring kommer på hjemmeside og Facebook. Gjennomgang av dagens reglement må vi ta som eget punkt på formannsmøtet.

7. Staus gaver representasjon: venter tilbakemelding på NBF vimpler, ellers pleier materialforvalter å bestille hos Magnor til Ddbu.

8. SBU status ikke noe nytt Geir Erling tar kontakt, formelt må SBU legges ned på et SBU årsmøte dvs på årsfesten på Sola Januar 2020.

9. Ringbestilling 2020 er sendt

10. Årshjul: vi er i rute Gruppene må sende forslag til sekretær senest 9/10-2020

11. El-ringer kan ikke settes på/ skiftes på innsettingsdato, gjennomgang av dette må tas på formannsmøtet.

12. Eiendomsbevis: NBF har ikke eiendomsbevis men vi har en bekreftelse som kan tas med på at vi ikke har, oppdrettere kan ikke lage egne eiendomsbesvis med NBFs logo

13. Nasjonal biblioteket i Mo i Rana etterlyser tidsskrift. Geir Rune har tatt kontakt og informert at vi pr. dato ikke har noe og vi er tatt av purrelisten.

-

Møtet hevet 20:30

Geir Rune Eriksen 18/9-2019

Søndag, 25 Oktober 2020
02:37:29