Foranledningen til møte er mail fra Marianne 23-5 der hun oppsummerer og ber Stein om et hurtig styremøte. 

Stein innkalte via mail til styremøte 24.5. kl. 2000.

Eneste sak på møte var å orientere om de reaksjonene som var kommet fra grupper/enkeltmedlemmer på måten Gr. 6 hadde gjennomført slipp til NBF mesterskap samt at alle i styre ble orientert fra Gr. 6 om hvorfor denne måten ble valgt. 

På møte gjennomgikk Marianne de reaksjoner hun hadde fått via andre grupper/enkeltmedlemmer i NBF. Roy Inge orienterte styre om hva som hadde foranlediget til avgjørelsen og at det var en beslutning fra årsmøte til Gr. 6. På årsmøte var det besluttet å dele slipp i 2 oppslipp. Et slipp med innstillinger/ anmeldelser der hvert medlem sendte maks 8 duer og et slipp som var åpent (ingen begrensning på antall). Roy Inge informerte videre om at Gr. 6 hadde hatt styremøte og medlemsmøte og gruppen hadde bestemt å fortsette med å dele slipp i 2. Gruppen ville fortsette sin opprinnelige plan da en mente at lovverket til NBF ikke var brutt. 

Etter Roy Inge sin orientering til resten av styre ble Gr.6 anmodet om å sende ut en "forklaring" til NBF sine grupper. Dette ville ble gjort av Gr. 6 i løpet av noen dager etter møte.

Styremøte var viktig ifb med at Gr. 6 fikk orientere NBF sitt styre om saken samt at gruppen ble gjort kjent med reaksjoner fra andre grupper i NBF. 

Gr.6 er kjent med den risiko det medførte å fortsette sesongen slik de har begynt, at det ville kunne føre til at det kommer sak fra andre grupper til NBF's representantskapsmøte og at representantskapet da kunne underkjenne de oppnådde resultatene etter saksbehandling.

Stein Thorsen

President NBF

Mandag, 6 April 2020
22:22:28