1. Ragnar ønsker alle velkommen. Nevner at det beklageligvis ble en forkortet slippsesong i år på grunn av restriksjoner fra Mattilsynet. Dette pga at det var utbrudd av fugleinfluensa i flere av våre naboland.

 

2. Deltagere på NBFs representantskapsmøte 2018, med stemmetall

 

Rolle

Navn

Antall stemmer

Antall medlemmer 31.12.17

President

Ragnar Lyssand

 

 

Sekretær

Marianne Walente

 

 

Økonomiansvarlig

Ikke til stede

 

 

Utregningsansvarlig

Roy Inge Johnsen

 

 

Materialforvalter

Ingvar Kluge

 

 

Representant

Gruppe 1

Snorre Lindberg

3

31

Representant

Gruppe 2

Arvid Myreng

1

12

Representant

Gruppe 3

Fullmakt til Gr.13

2

15

Representant

Gruppe 4

Stilte ikke

1

6

Representant

Gruppe 5

Gjermund Lyssand, Kenneth Silkebekken

4

35

Representant

Gruppe 6

Frode Knudsen5

5

54

Representant

Gruppe 7

Arne Knudsen

3

32

Representant

Gruppe 8

Trygve Tjessem

4

41

Representant

Gruppe 9

Knut Austreim, Georg Velde

2

21

Representant

Gruppe 10

Stilte ikke

1

11

Representant Gruppe 11

Stilte ikke

1

6

Representant

Gruppe 12

Winston Van Der Pool

1

7

Representant

Gruppe 13

Terje Hjelmaas

1

12

Representant

Gruppe 14

Edvard Engelsen

2

19

Representant

Gruppe 16

Stilte ikke

1

6

Representant

Gruppe 18

Helge Seldal

2

17

Representant

Gruppe 19

Stilte ikke

1

5

Sum

 

35

330

Stemmetall etter oppmøte

 

30

16 stemmer gir flertall

 

3. Årsrapporten

lest opp og det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke har blitt utgitt noen nummer av tidsskriftet. Egen sak på dette tema senere i møte. Andre bemerkninger tilføyd årsrapporten umiddelbart.

Enstemmig vedtatt.

 

4. Regnskap og budsjettforslag ved økonomiansvarlig

Ragnar Lyssand gikk gjennom regnskapet. Redegjorde for noen av punktene i regnskapet.

3000 kr for annonser på web, men det har vært 4 annonsører og det skulle vært 3500 eller 4000. Vi undersøker.

Dommerklubben har fått utbetalt sin godtgjørelse for ringer for 2016 & 2017 i regnspasåret 2017. Derfor er summen så stor i år.

SBU premier er dem betalt ut i 2016 og 2017? SBUs kasserer har betalt ut til NBF.

NBF har ikke betalt SBU kontingent for 2017. Det er avsatt penger men mangler kontonummer. Økonomiansvarlig sjekker og skal betale kontingent snarest.

Budsjett 2018:

Representantskapsmøte i DDB var budsjettert med 20.000 i 2018. I 2017 var det bare 7000. Det ble satt av ekstra i forbindelse med at det også er SBU møte i 2018.

Reduserer representasjon i DDB fra 20.000 – 10.000 på budsjett 2018.

Det ble avsatt kr. 60.000 til tidsskrift/porto for 2018.

Balanseregnskapet viser:

Fond VM 1500

Fond medlemsfremmende tiltak 2000

Et «gammelt» beløp på kr 7892 hva gjelder Tauris ble besluttet ført ut av regnskapet da det ikke er reelt.

Revisorer har godkjent regnskapet uten bemerkninger.

Regnskap 2017 og budsjett 2018 enstemmig vedtatt

 

5. Innkomne forslag og skriv.

 

5.1 Styret foreslår å fjerne § 11 i Norges Brevdueforbunds Vedtekter som sier følgende:

«Norsk Tidsskrift for Brevduesport utgis som medlemsblad» samt § 11 i Vedtekts kommentarene som sier: «Alle medlemmer av NBF skal ha medlemsblad».

”Alle” vil fortsatt ha tidsskrift. Problemet er at vi ikke har noen som tar ansvar for jobben/tidsskriftsredaktør.

 

Stemmer over om paragraf 11 skal fjernes:

Støtter forslag: 16 stemmer,

Endring av paragraf i NBFs Vedtekter må ha 2/3 flertall.

Forslaget falt.

 

Styret trekker alternativt forslag.

 

DDBs representant foreslår at DDB og NBF går sammen og har et felles tidsskrift som produseres hos DDB. NBF kan for eksempel ha 4-5 sider i DDB sitt blad.

Styret jobber for en løsning på hvordan vi kan få til dette med at økonomiansvarlig i styret får ansvar for å få inn stoff som vi sender til redaktør i DDB. Han redigerer dette inne i DDB sitt blad som sendes til NBFs medlemmer. Styre i NBF jobber videre med denne sak og det er avsatt kr. 60000 i budsjettet til tidsskrift/porto.

 

5.2 Gruppe 7 foreslår at NBF utgir Norsk Tidsskrift for Brevduesport med ett nr. i 2018 av en redaktør som i sin helhet har ansvar for innhold, tekst, foto, samt layout.

 

Stemmer for: 3

Forslaget falt

 

5.3 Styret mener vi har for mange mesterskap i NBF. Styret foreslår følgende mesterskap i NBF sin premieringsplan for 2018:

 1. Norgesmesterskap NM slik det fremstår i dag – Kongepokalen her + junior
 2. Kortdistansemesterskap + junior
 3. Mellomdistansemesterskap
 4. Langdistansemesterskap
 5. Ungduemesterskap + junior
 6. Årets voksne due hanner (slå sammen øst og vest)
 7. Årets voksne due hunner (slå sammen øst og vest)
 8. Årets ungdue
 9. Rekruttmesterskap
 10. C.S Pettersens minnepremie.
 11. Årets sprinter

Kilometerkrav til mesterskap 1, 2, 3, 4 og 5 blir de samme som er gjeldene for 2017. Ess duer øst og vest blir slått sammen til klasse 6 og 7. Premier som i dag.

10. C.S Pettersens minnepremie (i tillegg da den var uteglemt i forslaget)

11. Årets sprinter (i tillegg etter forslag fra Gr. 6)

 

Stemmer for: 21 

Forslaget vedtatt

 

5.4 Gruppe 8 foreslår ny formel for ess duer

 

Stemmer for: 22

Forslaget vedtatt

 

5.5 Styret foreslår at NBF sin kontrollkomite fra og med 2018 skal gjennomfører minimum 2 tilfeldige kontroller av NM/NBF- slipp gjennomført av grupper i NBF.

 

Stemmer for: Enstemming vedtatt.

 

5.6 Bare elektroniske ringer solgt av NBF er godkjent.

Slippreglement punkt 12 endres til:

Fotringer, plomber og elektroniske ringer/chipper til elektroniske anlegg skal kjøpes av NBF

 

Stemmer for: Enstemmig vedtatt.

 

5.7 Slippreglement.

Representantskapet gir styret fullmakt til å godkjenne nytt slippreglementet etter at gruppene har kommet med sine innspill.

 

Enstemmig vedtatt

 

6. Valg av valgkomite

Ole Gjerde

Helge Seldal

Winston van der Pool.

 

Enstemmig vedtatt

 

7.Valg av styre og revisorer for 2018

President: Stein Thorsen

Sekretær: Marianne Walente

Økonomiansvarlig: Ragnar Lyssand

Utregningsansvarlig: Roy Inge Johnsen

Materialforvalter: Ingvar Kluge

Revisorer: Georg Velde og Jan Inge Våge (begge Gr. 9)

 

Enstemming vedtatt

 

8. Kontrollkomiteen

Roy Inge Johnsen (gruppe6)

Ole Gjerde (gruppe 5)

Knut Johansen  (gruppe 7)

 

9.Formanssmøtet 2019

Avholdes i Bergen ca. oktober/ november 2018

 

10. Representantskapsmøtet 2019 

Gr. 13 & Gr. 3 avholder Representantskapsmøte 25-27 Januar 2019.

Sted: Strand Hotell Fevik.

 

Ved sekretær

Marianne Walente

 

Fredag, 5 Juni 2020
18:55:01