2. februar 2018, på Pejsegården. Brædstrup 

Tilstede:

Erik Dybdahl, President, DDB

Erik Rasmussen, SBU-kasserer, DDB

Willy Petersen, DDB

Bjarne Borresen, DDB

Stein Thorsen, NBF

Peter Björk, SBF

Börje Nilsson, SBF

Frank Juul Nielsen, DDB

Fraværende: Lars Corneliussen, SBU-sekretær, NBF

 

Erik Dybdahl bød velkommen, Sekretæren kom ikke på grund af sygdom. Orienterede også om aktiviteterne i 2017, med vores ungeflyvning og andre vindere.

Det blev vedtaget at fortsætte med ungeflyvning med 30 pr. land, og koster 50 kr pr. due i de forskellige valutaer, og at kontingent fremover skal koste 5 kr pr. medlem. Og at det er op til NBF at bestemme hvor disse unger skal gå og flyves fra. Vilkår er at de trænes og kapflyves, og når de skal sælges deles 50% til slaget hvor de er passet og 50% går til SBU, det vil sige ingen ting til opdrætter. Dette vidste SBFikke var tilfældet.

Det blev også vedtaget at Skandinavisk Mesterskab, vindes på følgende flyvninger

1 på ca. 200 km, 1 på ca. 300 km og 1 på ca. 400 km, der afkrydses 4 duer, hvoraf de 2 første tæller med til mesterskab

Det blev også vedt aget at diplomer fra 2013 -14-15-16-17, disse skal Bjarne Borresen lave og underskrivesaf Erik Dybdahl.

Vedr. regnskab fremlagde Erik Rasmussen, og der blev udleveret regnskab til alle. Der mangler bilag fra Lars Corneliussen, før de kan betales. Der mangler også at blive indbetalt kontingent for tidligere år.

SBF mangler for 2015-16 og 17 af 4 kr. pr. medlem. NBF mangler for 2017. Samtidig blev det oplyst at Erik Rasmussen stopper som kasser. Der var ingen indkomne forslag.

 

Valg.

President Stein Thorsen, NBF

Vicepresident Adnan Zuberovic, SBF

2 vicepresident Erik Dybdahl, DDB

Sekretær Börje Nilsson, SBF

Der blev vedtaget at hvert land giver 5000 kr til fotografering af unger og at hvert land selv tager billeder eller kan få lokal pressen eller TV til at komme ud til vinderen på træning eller flyvning

Næste møde bliver i Norge 2020.

Fredag, 5 Juni 2020
19:07:45