Formannsmøtet 2017 

Sted: Engensenteret, Teatergaten 43, 5010 Bergen

Tid: 4. november kl.10:00 – 16:00

 

Til stede:

Gruppe 1: Lars Corneliussen

Gruppe 2: Har meldt i fra at de ikke stiller i år

Gruppe 3: Har meldt i fra at de ikke stiller i år

Gruppe 4: Har meldt i fra at de ikke stiller i år

Gruppe 5: Gunnar Hatlelid

Gruppe 6: Frode Knudsen

Gruppe 7: Arne Knudsen

Gruppe 8: Trygve Tjessem

Gruppe 9: Jan Inge Våge

Gruppe 10: Har meldt i fra at de ikke stiller i år

Gruppe 11: Har meldt i fra at de ikke stiller i år

Gruppe 12: Ikke møtt

Gruppe 13: Har meldt i fra at de ikke stiller i år

Gruppe 14: Edvard Engelsen, Lars Eikeland

Gruppe 16: Har meldt i fra at de ikke stiller i år

Gruppe 18: Helge Seldal

Styret:

President: Ragnar Lyssand

Sekretær: Marianne Walente

Økonomiansvarlig: Bjarte Alvær var forhindret i å delta

Utregningsansvarlig: Roy Inge Johnsen

Materialforvalter: Ingvar Kluge

 

Åpning ved Ragnar Lyssand

 

Ønsker alle velkommen og legger vekt på at møtet skal starte på en positiv måte. Sakslisten til formannsmøtet i år var uten kommentarer fra styret. Dette var helt bevisst da styret ikke ønsket å legge noen form for ”føringer” og på den måten skape mer diskusjon i/ fra gruppene. Da vi nå har www.brevduen.no hvor medlemmene ser hvordan det går rundt omkring bestemmer møtet at den vanlige posten ”Tilstandsrapport” utgår. 

Valgkomiteen v/ Stein Thorsen forteller at valgkomiteen har gjort alt som dem skal, men har ikke kommet et offisielt svar fra en eneste gruppe. Valgkomiteen mener det bør komme en kandidat fra Østlandet, en fra Sunnhordaland og en fra Bergen.

Deretter legger Thorsen fram noe innsamlet data til ettertanke.

Flere steder er det er nedadgående medlemsmasse og slippene går dårlig. Slik var det også i Bergen tidligere, men situasjonen har endret seg til det bedre. I Oslo, Bergen og Stavanger er nå situasjonen ok. Gruppe 8 har vært foregangsmenn. Gruppe 8 sin erfaring: skal du ha med de ”svake” bør man fly i medvind. Andre har erfart at skal man ha flygesammenslutninger etc. så er det en klar fordel og bo på linje fra oppslippstedet.

”Data” viser en tendens til at hjemkomstprosenten blir bedre med høyere antall duer på slipp, ca. 200 duer. - Kanskje burde vi vært bedre på flygesammenslutninger?

Lyssand forteller at på brevduen.no er det enkelt å få til dette, og i forhold til flyge sammenslutninger og/ eller eventuell sammenslåing av mindre grupper så må man tenke på at det er mye gammel historie. Viktig at NBF har med både store og små grupper når de tenker på hva som er best for medlemsmassen vår.

 

Saksliste:

1. Gruppe 6 vil at antall deltagende slag for å få godkjent NM resultater må tas opp til vurdering basert på de erfaringer som er gjort inneværende år. Sett fra vårt ståsted så opplever vi det som at enkelte grupper skraper sammen medlemmer for å få godkjent status, med det resultat at det kommer duer på slippene som ikke er kvalifisert sportslig. Dette oppleves ikke greit, verken sportslig eller dyrevelferdsmessig.

 1. 1.Vi mener også at det er for mange små grupper, og vil ha en debatt om hva som kan gjøres for å få større sammenslutninger. Da må det også ses på grenseganger mellom grupper og kanskje noen burde vært revidert? Det er klar sammenheng mellom antall duer, resultat på slippene og hjemkomst.
 • Gruppe 6 v/ Roy Inge Johnsen forteller at dette egentlig ikke et forslag, man at man ønsker en diskusjon rundt dette. På brevduen.no er alt veldig synlig og det virker ikke som alt som blir gjort er like ”rent.” Enkelte steder virker det som duene blir ”skrapt” sammen for å avholde slipp. Når det gjelder størrelsene på gruppene vil ikke gruppe 6 komme med et konkret forslag til sammenslåinger, men oppfordrer gruppene til å se etter løsninger så de står bedre rustet til å fly NBF mesterskapene.Det føles ikke bra når vi ser det som skjer rundt omkring. I Bergen er det mange som ”gutser” med mye duer og store slag og det føles urettferdig for disse da de ser hva de konkurrere mot.

Formannsmøtet:

Innspill fra gruppene:

 • Det er ikke overraskende at denne saken kommer opp, man ser at grupper utnytter/ misbruker systemet.
 • Det bør lages regler i NBF som forhindrer at sånt skjer. Forslag: Dersom to slag har samme oppmåling må slagene stille med likt antall duer, ikke at det ene slaget deltar med 10 duer og det andre med 1 due, da må det i tilfelle deltas 10 – 10 duer. Det må tas hensyn til de små gruppene.
 • Dersom det er medlemmer som har samme oppmåling, to medlemmer på samme slag, må disse bruke en og samme Tauris/ Unikon.
 • Det er også ønskelig at NBF bestemmer geografisk tilhørighet til grupper, for eksempel Oslo/ Akershus. Da ville det vært lettere å ha rene gruppeflygninger og sammenslutninger.
 • Ved dobbeltslipp bør det være separate oppslippstider.
 • 2 små flokker, bedre med 1 stort enn å dele opp i to.
 • Spesielt i år er at vi fikk en veldig komprimert sesong.
 • Duer som skal delta på slipp over en viss distanse, bør ha et slipp i kroppen, i forhold til dyrevelferd.

 

2. Gruppe 14 ønsker endring i kriterier for godkjenning av NM slipp

Dagens kriterier:

Minste antall deltagende slag i klasser med poengberegning er:

 • Fem (5) slag på slipp som er under 600 km
 • Fire (4) slag på slipp på 600 km og derover.

Nytt forslag fra gruppe 14:

Minimum 8 slag og 50 deltakende duer på slipp under 500 km

Minimum 6 slag på 600 km og derover.

Begrunnelse:

Det er i dag altfor mange små grupper i  NBF som flyr selvstendig uten nevneverdig flyge samarbeid med nabogrupper. Det arrangeres ”kunstige” slipp der enkelte slag kun leverer en eller to duer for å tilfredsstille NBF kravene om 5 deltagende slag. Ved å stille strengere krav så ”tvinges” flere grupper til å samarbeide om slipp da de er nødt til å inngå flygesammenslutning for å imøtekomme kravene.

Formannsmøtet:

 • Gruppe 14 presiserer at dette forslaget kommer for å prøve å ”presse fram” flere kreative løsninger og flygesammenslutinger.
 • Gruppe 10: Dette ville vært en katastrofe for gruppe 10.
 • Gruppe 13: Om antall deltagende slag endres til 8 slag på distanser under 500 km og 6 slag på distanser over 600 km, vil kun de store grupper overleve i NBF sammenheng.  Grunnen til det er at mange grupper ikke kan samarbeide om de korte slippene da det er for stor avstand mellom slagene og mye rovfugl langs rutene. Det er en klar sammenheng mellom tap av duer til enkelt medlemmer som ikke får duene rett inn til slaget sitt. Når det gjelder 6 slag på slipp over 600 km er det et fåtall grupper selv i flyve sammenslutning som kan klare å gjennomføre mellom/lang distanse. Det er vel et mål for de fleste å klare å fly lengst mulig? Vi mener forslagsstiller heller må ha et mål om å klare å fly lengre slipp enn det de gjør i dag.
 • Gruppe 1: Er tvilende, mener at man i tilfelle heller bør gå tilbake til den tidligere modellen der det var minimum 6 slag på slipp under 500 km
 • Styret: man bør være forsiktig med å røre dette da dette vil ta livet av mange grupper. Vil heller at man blir flinkere til å benytte seg av flyge sammenslutninger.
 • Små grupper ønsker å samarbeide med de større og ha felles oppslipp, men det vil ikke de store.
 • Endre reglement, eller diskutere i gruppene om flygesammenslutning?
 • Formannsmøtet støtter ikke dette forslaget.

 

3. Gruppe 6: Er kravene til NM (kl.1) også i overkant? Skulle NM vært avsluttet med 300 km?

Formannsmøtet:

 • Gruppe 13: Med forslag om 300 km som lengste slipp i NM kan en like godt legge ned hele NM. Dette blir nesten som et rent sprintermesterskap. Kan også nevne at vi gruppe 3 & 13 i 2017 fløy lengste slipp i NM på 550 km. Vi driver tross alt med brevduesport.
 • Gruppe 1: NEI! Ønsker å beholde det som det er i dag
 • Gruppe 7: Vil ha det som det er i dag
 • Gruppe 8: Vil ha det som det er i dag

 

4. Gruppe 6: LD er det pr i dag kun et par grupper som er i stand til å nå kravene til. Burde disse vært revidert, ved å senke kravene? F. eks totalt 1000 km.

Formannsmøtet:

 • Gruppe 1: Ønsker at LD skal være som i dag, men støtter at grupper kan anmelde til kun ett eller 2 av slippene.
 • Gruppe 13: Når vi leser dette forslaget gjør det vondt i sjela til alle oss som elsker mellom/ langdistanse. Hvilken distanse vil da forslagstiller ha på mellomdistanse? Ved å innføre dette undergraver en hele premieklasse systemet i NBF.
 • Gruppe 7: Vil ha det som det er i dag
 • Gruppe 8: Ønsker at så mange som mulig skal kan delta i LD.
 • Formannsmøtet konkluderer med at det er ønske om at man kan anmelde de slipp man kan, selv om det ikke oppfyller kravene til LD
 • Gruppe 6 kommer med nytt forslag til representantskapsmøtet

 

5. Styret: Mesterskap i NBF

Vi har for mange mesterskap i NBF. Styret ønsker en diskusjon rundt dette og foreslår følgende mesterskap i framtiden:

 1. Norgesmesterskap NM ca. slik det fremstår i dag– Kongepokalen her.
 2. Norgesmesterskap NM åpen klasse (sløyfes?)
 3. Kortdistansemesterskap
 4. Mellomdistansemesterskap
 5. Langdistansemesterskap
 6. Ungduemesterskap
 7. Årets voksne due hanner (slå sammen øst og vest)
 8. Årets voksne due hunner (slå sammen øst og vest)
 9. Årets ungdue

Eventuelt:  Hvor mange premier i hver klasse? Juniorer skal også være med men hvor?

Formannsmøtet:

 • Gruppe 13 Et meget bra forslag de fleste mener det er alt for mange klasser i premieringsplanen. Ved dette forslaget nærmer vi oss de fleste lands premierings plan.
 • Hva med 10 premier i hver klasse? Junior klasser som i dag. Men vi mener en bør ha rekrutt mester i tillegg til overstående klasser.
 • Gruppe 6: Enig, synes også at NM åpen blir likt
 • Gruppe 6: Ønsker fortsatt sprint mesterskapet men med andre kriterier.
 • Gruppe 7: Vil ha bort NM åpen.
 • Skal antall km i mesterskapene senkes? KD: 500 km – MD: 1000 km – LD: 1500 km? Diskusjon, noen støtter dette, andre vil ha samme km grenser som i dag.

 

6. Gruppe 8: Dagens essdueformel

I klasse 14 er essduepoengene for den enkelte due = NM-poeng x km – faktor

KM grensene i KL 14 er:

Slippavstand

Kilometer-grense

Faktor

100 km

90 – 179

1,0

200 km

180 – 269

1,5

300 km

270 – 359

2,0

400 km

360 – 474

2,5

500 km

475 – 569

3,0

600 km

570 – 664

3,5

700 km

665 – 759

3,5

800 km

760 – 859 og derover

3,5

 

Forslag til ny formel:

Diskusjonsforslag

Essduepoengfaktor regnes ut etter gj.snittavstand på slippet.

I dag blir det ikke tatt hensyn til annet enn faktor for hele 100 km.

Med ny faktor er den virkelige gj.snittavstand som blir lagt til grunn

Faktor regnes ut fra 0,01 på hver km.

Faktor ganges med duen sine NM poeng på hvert slipp

I kl. 14 er essduepoengene for den enkelte due = NM - poeng x km – faktor

Eks. Div. Avstander

Gjennomsnitts

avstand

Faktor

Gjennomsnitts

avstand

Faktor

 

100 km

1

450

4,5

 

102

1,02

475

4,75

 

120

1,2

500

5

 

155

1,55

520

5,2

 

181

1,81

550

5,5

 

200

2

575

5,75

 

224

2,24

600

6

 

235

2,35

650

6

 

261

2,61

700

6

 

300

3

800

6

 

320

3,2

 

 

 

350

3,5

 

 

 

390

3,9

 

 

 

400

4

 

 

 

415

4,15

 

 

 

430

4,3

 

 

Høyeste faktor = 6
Få grupper har lenger enn 500 km
Ved å sette et tak på faktor 6 vil ikke de lengre slippa får dominere

Kommentarer fra styret:

Tror det er fint å legge fram et konkret eksempel på hvordan dette blir i forhold til hvordan resultatene er i dag. Prøv å ha det klart til formannsmøtet.

Formannsmøtet:

 • Det er gjennomsnittsavstand pr. 15.2. i gruppa som gjelder
 • Gruppe 1 støtter forslaget, ønsker å fortsette oppover fra 600
 • Gruppe 7 er enig
 • Gruppe 6 skeptisk til hvor ”taket” settes, kanskje bør det settes v/ 400 km?
 • Gruppe 13: Dette forslaget er meget bra, da får en bort problemet med at enkelte grupper hele tiden holder slippene på et minimum for å tilfredsstille kravene. Vi mener at jo flere km en due flyr i løpet av en sesong desto mer poeng bør den få. Vi driver med brevduer og de kan fly store avstander.
 • Gruppe 8 tar med forslaget til representantskapsmøtet med en visualisering av hvordan dette blir i forhold til hvordan det er i dag.

 

7. Utrekningsprogram:

7.1. Gruppe 6: Skulle utregningsprogrammet vært endret slik at alle kryssingene på slippene kommer automatisk, slik at vi slipper å legge dette inn manuelt for hvert slipp. Bør NBF sitt styre sjekke hvor mye det koster å gjøre denne tilpasningen?

 

Formannsmøtet:

 • Formannsmøtet vi vil ha det som det er i dag.
 • Gruppe 13 minner om at det er fult mulig å bruke medlemsprogrammet til å krysse duene av på forhånd og overføre duene rett inn i foreningsprogrammet.
 • Ønsker å vite kostnaden på et sånt grep i programmet.
 • Naveed foreslår at brukerne selv kan gå inn på brevduen og gjøre dette. 
 • Veldig ulike datakunnskaper i NBF, utregner bør ha kontroll på dette
 • hadde brevduen kunne tatt de 8 første duene hadde det vært fint.
 • Naveed kan legge inn sperrer på antall kryssede duer til mesterskapene. 
 • i medlemsprogrammet kan medlemmene gjøre dette selv
 • Roy Inge kan sjekke hva en slik kostnad eventuelt blir.

7.2 Styret: Når det gjelder utrengingsprogrammet så må vi være oppmerksom på at"Kjekt å ha" prinsippet ikke blir styrende når vi foreslår endringer i utrekningsprogram eller på "brevduen.no". Dersom vi foreslår endringer i utrekningsprogrammet til DdB koster dette "flesk". Endringen i programmet for at Tauris skulle takle flere slipp samme uke kostet NBF kr. 6.000. Denne endringen blir for tiden testet ut og gruppene får endringen utlevert på formannsmøte.

7.3 Styret: Brevduen.no

Som nevnt  over må ikke "kjekt å ha" prinsippet styre den videre utviklingen av dette programmet. Slik det fremstår i dag er det bare positive tilbakemeldinger på brevduen.no. Vi ser at det er grupper i dag som legger inn slipp men avslag uteblir. Dette er et problem som må gjøres noe med.

 

8.Gruppe 6: Mener at slippreglementet bør ha et punkt som omhandler plikt til å levere inn klokkene på avslag innen en gitt frist. Hvis den ikke innleveres må det etterfølges av konsekvens.

Eksempel: I en relativt liten gruppe vil det være forholdsvis store utslag i NM poeng på resultatlisten. Det nest beste medlemmet på slippet ligger godt an i NM konkurransene, mens medlemmet som på slippet har flere topp stemplinger ikke er i nærheten av å hevde seg i NM. I et slikt tilfelle vil man da enkelt kunne hjelpe det nest beste medlemmet på slippet til å bli det beste, ved at den som var best ikke leverer inn klokken på avslag. NBF må ha et reglement som påser at de klokker som er aktive på slippet SKAL innleveres på avslag. Dette kan ikke være opp til den enkelte forening/gruppe å ha regler for.

Formannsmøtet:

 • Mener at slippreglementet må oppgraderes. Klokkene MÅ leveres inn uansett om det har kommet hjem duer eller ei. Vil ha bort muligheten til ”kreative” løsninger i forhold til poeng i NBF mesterskapene. Gruppe 6 har vært strikse på dette i mange år, kommer de ikke på avtrekk, kommer dem ikke på avtrekk så får dem ikke delta på neste slipp og kanskje også få en bot.
 • Det står i slippreglementet at alle klokker skal skrues av etter endt konkurranse, da må gruppene sørge for at dette blir fulgt opp. Når det gjelder Tauris må klokken skrues av innen onsdag Kl. 00:00 ellers er det ikke mulig.
 • Klokken skal på avslag og innleveres innen fristen.
 • Tas med til revidering av slippreglementet.

 

9.Gruppe 6: Hvilke retningslinjer gjelder for plassering av innflygningsantenner? Tidligere måtte de være plombert, men nå oppleves det som relativt fritt og det åpner for kreative løsninger i forhold til plassering på slaget. Er dette et punkt som komiteen som jobber med slippreglementet ser på? Hva tenker formannsmøtet om dette, skal vi ha regler eller fritt frem?

Formannsmøtet:

 • Kan man tapetsere taket med antenner?
 • Bør det være i forbindelse med inngang til slaget/ sputniken?
 • Plombering/ meter fra koordinat/ fra inngang?
 • Revideringskomiteen får komme fram til en formulering her.

 

10. Styret: Revidering av NBF sitt slippreglement

Vi har en komite som jobber med saken. Styret har imidlertid ikke hørt noe fra disse siden møtet på Gardemoen i januar 2017. Styret sender ut en forespørsel om hvordan det ligger an her i forkant av formannsmøtet og tar med tilbakemeldingen til møtet.

Formannsmøtet:

En revidert utgave til nytt slippreglement foreligger i dag fra komite. Styret og komite jobber videre med reglement.

 • Nå er det kommer ut til høring til gruppene er det svært viktig at fristen overholdes!

 

11. Styret: Ringlisten

Ringlisten fremstår uoversiktlig  for brukere slik den fremstår i dag. Her må det tenkes nytt!

Kan vi fjerner alle seksjoner og bare forholde oss til foreningsnummer? Brevduen.no er tilrettelagt for fellesslipp, da er det ikke nødvendig at NBF er delt opp i seksjoner?

Det er bare utrekningsprogrammet som krever at vi legger inn seksjonsnummer.

Bør vi også se på tildelte foreningsnummer i en eventuell ryddeprosses?

En web vennlig ringliste kan settes opp etter foreningsnr  001 – 002 etc.?

Formannsmøtet:

 • Terje Hjelmaas: Ved å kutte ut/endre seksjonsnummer, vil det bli en stor jobb i alle grupper med å slette alle terminaler å laste inn medlemmer på nytt. Tror også foreningsprogrammet krever seksjonsnummer. Skulle det bli et felles skandinavisk slipp i fremtiden, trenger enn også å ha systemet likt i alle land. Personlig vil jeg si at vi ikke bør innføre « norske særregler « i utregningsprogrammet. Her kan vi fort få problemer senere.
 • Marianne har laget forslag som er ”godkjent” og legges ut så fort som mulig.

 

Vi har snakket om en "søkefunksjon" i forhold til ringlisten på hjemmesiden hva gjelder å finne eier til ringnummer. Vi har spurt Naveed om han kan gjøre dette og hva eventuell pris vil være. Han har sagt han kan gjøre det for kr. 6000,-

Formannsmøtet:

 • Skrinlegges 

 

12. Gruppe 6: Vedrørende brevduen.no, så har det kommet spørsmål fra medlemmer om det ikke er mulig å ha løpende oppdatering av mpm pr due etter at slippet er startet, at den f. eks starter ”nedtelling” fra 2000 mpm.

Her har Marianne forhørt seg med Naveed.

 Eventuell mulig løsning: Alle duer som ikke er stemplet viser en midlertidig hastighet som teller nedover. Når duen blir stemplet vises endelig hastighet. På denne måten kan man se potensiell hastighet for alle duer. Dersom NBF velger å utvikle dette er estimert pris ca. 2.000,-

Formannsmøte:

 • formannsmøtet er i mot

 

13. Styret: Tidsskrift NBF

Vi valgte en redaktør på møte i Gardemoen, men det har ikke blitt produsert noen tidsskrift i 2017. Hva tenker gruppene om dette?

Formannsmøte:

 • Gruppe 13: Har gruppene sendt inn noe stoff til redaktør? Om en ikke får en redaktør som produserer blader, mener vi at det bør sees på en løsning med DDB om felles blad, kanskje dette også er noe for SBF? Om en ikke får dette til, mener vi at reglen om at NBF skal gi ut tidsskrift må fjernes, slik at styret ikke kommer i samme situasjon en annen gang.
 • Forslag om at alle gruppene/ redaktør kommer med et par sider som deles ut på årsmøtet for f.eks. 8000,- hvor redaktør står for journalistikk ca. 2 sider per gruppe, 24 sider.
 • Forlag om samarbeid med SBF og DDB.
 • Styret kommer med forslag om vedtektsendring til representantskapsmøtet/ fjerne vedtaket.

 

14. Gruppe 6: Ønsker en diskusjon rundt penger avsatt til tidsskrift, om disse burde vært omdisponert til f. eks WEB-redaktør og PR arbeid.

 

15. Styret: Tilfeldige kontroller av NBF slipp

Styret ønsker at kontrollkomite fra og med 2018 skal gjennomføre 2 til 5 tilfeldige kontroller av NM/ NBF slipp gjennomført av grupper i NBF.

Formannsmøte:

 • Det er kjent at mange grupper er for sløve til å ta vare på de papirene som de skal
 • Forslaget fremmes for å skjerpe gruppene
 • Formannsmøtet støtter forslaget.

 

16. Styret: El-ringer solgt av NBF

Det er i dag mange medlemmer som velger å kjøpe billige el-ringer via sine hjemland og med det mister NBF en viktig inntektskilde. Ifølge DdB er det ikke vanskelig å "kode" el-ringene som vi kjøper via DdB. Styret mener vi snarest bør vurdere denne muligheten, samtidig som vi tar diskusjonen med Roy Inge, om at alle el-ringer bør selges gjennom NBF.

Formannsmøte:

 • Alle ringer bør selges via NBF for å styre kvalitet og økonomisk.
 • Gruppe 13: Den enkleste måten å løse dette på er nok slik som vi gjør i gruppe 13: Alle el ringer bestilles av gruppens kasserer. Slik har en full kontroll over el ringene som blir brukt i gruppen. Mer ansvar i gruppene er nok det sikreste.
 • Ved koding låses ringen til den dua
 • Kan Tauris koden være forskjellig fra forskjellige produsenter?
 • Fletter dette inn i revideringen av slippreglementet

 

17. Gruppe 8: Ønsker debatt angående valg av NBF styret. Vi mener det må komme inn i en rutine hvor ikke mer en 50 % av styret er på valg hvert år, da dette er uheldig.

 • President kan velges årlig, de andre 50/50
 • Styret tar med denne til representantskapsmøtet

 

18. One-loft races - NBF

Vi ser nå en utvikling at det "popper opp" denne type slag over hele Europa. Mange gode resultat av norske dueholdere og styret ønsker å klargjøre NBFs rolle i forhold til disse.

Denne type slipp ligger utenfor NBF sitt ansvarsområde. Deltagelse på disse slippene er fullt og helt det enkelte medlem sitt ansvar. NBFs tilknytning til one loft races er kun gjennom VM-lag og lag til SBU.

Aktive som deltar på dette kan ikke forvente at det er noe NBF følger opp, de må selv ta kontakt med webredaktør/ tidsskrift redaktør dersom de ønsker kred av NBF via hjemmeside og sosiale medier.

 

19. Endring i kriteriet for uttak av duer til VM

Gruppe 14 har følgende forslag til endring (30  duer)

Det første 15 slag i klasse 1. (tidligere 20 beste)

Der første 5 i klasse 10 (som før)

De 5 beste slagene i FCI Pigeon Grand Prix – Mundial Ranking best av 2 (NY)

De 5 siste plassene tildeles via loddtrekning, men kan kun vinnes av slag som ikke er direkte kvalifisert gjennom de 25 øvrige plasser (antall som før, men kriteriet endret).

 

FCI Kriterier Pigeon Grand Prix – Mundial Ranking (verdensrangering):

Kriteriene for å få FCI poeng er at en må være plassert i topp 25% i en finale i et FCI godkjent OLR.

Dvs. at dersom det er 1000 duer til start i finalen er det kun 250 duer som får poeng.

Poengutregning

Poeng = (plassering x 1000)/(antall startende duer x antall km).

 

Eks. 1210 startende duer, due A plasseres som nr 97 i finalen på 420 km

Due A, FCI poeng = (97 x 1000)/ (1210 x 420) = 0,1909

 

Her er oversikten over 5 beste slag for 2017 I “best av 2” konkurransen I konkurranse med andre skag som har fått FCI poeng (reelle antall konkurrerende slag er trolig ca. 4.000 – 5.000 slag):

PS! Eksempel, de med rød ring er h.h.v. DaPiRace og MIRA. Totalt er det 26 godkjente OLR i 2017

 

Begrunnelse:

Dagens uttakskritereier mener vi er utdaterte da flere og flere norske slag spesialiserer seg og gjør det godt på internasjonale OLR. Flere av disse har en beliggenhet som gjør det tilnærmet umulig å kvalifisere seg til VM på tross av en rekke internasjonale topp-resultater. Dette er slag som spesialiserer seg på OLR og de beste bør derfor få muligheten til å representere Norge i et VM.

 

Formannsmøte

 • Gruppe 13: NBF er vel et forbund som er opprettet for kappflygning med duer i NORGE? Vi støtter ikke dette forslaget, det er så mange One loft slag å sende duer til i dag , at de som kun flyr duene sine på One loft slag må kunne velge fritt mellom disse One loft slagene. Når det gjelder de som skal fly i VM, bør dette være duer som har kvalifisert seg med å fly i Norge.
 • Det koster å delta på one-loft races det ekskludere mange
 • Det skal ikke være et kriterie å betale seg inn i dette.
 • Kan justere loddtrekningen, at allerede kvalifiserte blir trukket etter de som
 • formannsmøtet er i mot at duer i FCI Grand Prix skal være med her
 • mener noen grupper at uttakene som står i premieringsplanen er feil så må de sende inn forslag om dette.

 

20. Styret: Årshjulet

Styret ønsker å påminne gruppene om at hensikten med dette var at frister skulle overholdes og at alle til en hver tid skulle vite hva som ”skjer.” Dette gjelder ikke bare for NBF styre men også for gruppene. Bruken av dette er for sløv sånn det er i dag.

Formannsmøte:

 • Sekretær utdypet hva hun mente og poengterte at frister SKAL holdes av gruppene.
 • Gruppene legger seg flate og lover bedring!

 

21. Gruppe 6: Hvordan kan formannsmøtet gjøres mer interessant å delta på?

Formannsmøte:

 • Gruppe 13: Vi tror tiden er inne for å ha formannsmøte mer fordelt mellom landsdelene, tror det ville være sundt å ha dette på øst/sørland neste år, så blir det lettere for en del så grupper å delta. Vil ikke dette fungere er det nok på tide å kutte ut formannsmøte og heller la styret møtes og diskutere saker som er kommet inn til styret. Når dette er gjennomført sendes forslagene til gruppene, hvor de kan komme med innspill. Da vet styret hva gruppenes meninger er på årsmøte, da er vi sikker på at årsmøte vil gå bra uten de store diskusjoner.
 • Formannsmøtet synes årets formannsmøte har vært ”fruktbart”
 • Det at styret ikke har lagt ”føringer” i sakslisten har gitt mye bedre diskusjoner

 

Kort fra styret:

 

Økonomi

Da det ikke har vært utgitt Tidsskrift sitter NBF med et overskudd

Forslag om at vi avsetter penger til nedbetaling av NBFs resultatservice

 

Kontingenter indeksreguleres. Nye satser vil bli sendt gruppene.

 

Utregningsansvarlig

 

 • Har vært endel arbeid i år i forbindelse med at vi produserer egne kar-filer
 • Når vi fikk orden på natt tider etc. så har det i bunn og grunn gått greit
 • Neste år vil mest sannsynlig ikke slipplanen ligge i kar-filene.
 • Alle må ta en gjennomgang på koordinatene på medlemmene at de er rett. Skal bruke «gulesider.no» og WGS84
 • Det har ikke vært noen store plager i forhold til kontakten med gruppene. Størst kontakt med gruppe 10 for å få de i gang.
 • Gått gjennom brevduen og sjekket uavklarte slipp. Slipp som ikke er gjennomført og slipp hvor det ikke har blitt sendt inn resultat fil.
 • Spesiell sesong men ting har fungert bra.
 • Gruppene må være på hugget og gjøre det de skal. Dette gir god kvalitet på brevduen.no.

 

Diskuterte også litt omkring innlogging på brevduen.no for å  ”beskytte” medlemmene. Skal  bare NBF medlemmer får tilgang?

 

Materialforvalter

 

 • Ringfordelingen må inn snarest! Skulle vært inne 15.oktober
 • Ta utgangspunkt i den listen dere fikk da dere mottok ringer, endringer i rød skrift.

 

Ang. utstilling må man være kjappe med å gi beskjed til Tom Corneliussen.

 

 

 

 

Mandag, 17 Desember 2018
03:11:20