Styre og stell 

Styret 2016 har bestått av:

President: Ragnar Lyssand

Sekretær: Marianne Walente

Økonomiansvarlig: Tom Corneliussen

Styremedlem/ utregnings program: Terje Hjelmaas

Styremedlem/ materialforvalter: Ingvar Kluge

Regnskapsfører: Sidsel Alstad

Revisor: Glenn Johansen

Revisor: Knut Johansen

Redaktør: Stig Morterud

Webredaktør: Mariannne Walente

Kontrollkomité: Roy Inge Johnsen, Ole Gjerde og Knut Johansen.

NBF samarbeider fortsatt med DDB både når det foreningsprogram og kar-filer, samt trykking og utsendelse av Norsk Tidsskrift for Brevduesport. Ellers så har 2016 vært det første året NBF 100 % har benyttet NBFs Resultatservice på www.brevduen.no og der har vi løpende support og vedlikehold med utvikler Naveed Akhtar.

Lars Corneliussen har vært sekretær i Skandinavisk Brevdueunion 2016.

 

Medlemstallet

Den totale medlemsmassen i 2016 har vært 337 medlemmer, fordelt på 202 aktive, 110 passive, 14 støttemedlemmer, 4 æresmedlemmer og 7 direkte tilsluttet.

I 2015 var medlemsmassen på 344, så det har da vært en nedgang på 7 medlemmer.

 

Økonomi

NBF har for tiden en stabil og god økonomi, med god kontroll over regnskapsførsel av Sidsel Alstad.

 

Representantskapet vedtok følgende:

 •  Endring av NBFs vedtekter ble enstemmig vedtatt
 •  Det ble vedtatt at ringliste, resultatnummer og ”slipprapportnummer” utgår som faste nummer av Norsk Tidsskrift for brevduesport
 •  Det ble vedtatt at det settes opp et Års hjul for NBF og gruppene som inneholder hva som er planlagt og tidsfrister for dette. Dette skal ligge på brevduesport.no samt trykkes i tidsskriftet.
 •  Det ble vedtatt at indeksregulering for kontingent fastsettes til den 1. Oktober hvert år og at dette inngår i års hjulet.
 •  Det ble vedtatt at beste norske VM-due får en av plassene på Norges lag påfølgende år. Det norske laget skal bestå av 24 forhåndskvalifiserte duer, 5 trukket på loddtrekning og 1 due på bakgrunn av fjorårets beste VM – due.
 •  Det ble vedtatt at det fra og med 2016 blir en digitalt basert innberetningstjeneste og resultatservice i NBF på domenet brevduen.no
 •  Formannsmøtet avholdes i nærheten av månedsskiftet oktober/november, formannsmøtet 2016 avholdes i Bergen.
 •  Det ble vedtatt følgende endring i klasse 8 Ettåringsmesterskapet: 4 slipp på til sammen minst 600 km. Slippet må være åpent for alle voksne duer. Tellende duer i mesterskapet er de 2 beste av de 8 første innsatte 1-årige duer. Disse merkes med tallet 8. Poeng etter NM-Systemet. 5 premier.
 •  Ny definisjon av aktive skal knyttet opp mot innberetning av gruppens gjennomsnittsavstand: «I dette reglement er aktive slag definert som: medlemmer/kompanjonger/juniorer som betaler aktiv kontingent til NBF, har oppmålinger til sitt slag og alle slagets duer er vaksinert mot paramyxovirus senest året før. Et juniormedlem regnes som aktivt slag når det er betalt juniorkontingent. En gruppe/flyge sammenslutning sin gjennomsnittsavstand skal beregnes ut fra definisjonen på aktive slag.»
 • Det var ingen som meldte seg som arrangør av NBFs landsutstilling, representantskapsmøte og årsfest 2017, senere meldte gruppe 1 sin interesse og arrangementet blir da avholdt på Jessheim, Quality Airport Hotel Gardemoen 21. – 23. Januar 2017.

Styremøter

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2016, 2 via Skype og 1 via e-mail da det var vanskelig å får samlet alle i styret på en gang. Ellers har styret hatt løpende kontakt via e-mail og telefon gjennom hele året.

Formannsmøtet ble ledet av president Ragnar Lyssand og ble avholdt i Bergen lørdag 29.oktober.

 

Resultater 2016:

Klasse 1: Norgesmesterskapet: Fam. Lindberg

Klasse 2: Norgesmester for juniorer: Einar H Sunde

Klasse 3: Kortdistansemesterskapet: Fam. Lindberg

Klasse 4: Kortdistansemesterskapet for juniorer: Marius Lyssand

Klasse 5: Mellomdistansemesterskapet: Arne Knudsen

Klasse 6: Mellomdistansemesterskapet for juniorer: Einar H Sunde

Klasse 7: Langdistansemesterskapet: Julian Lici, gruppe 1

Klasse 8: Ettåringsmestersskapet: Fam. Lindberg, gruppe 1

Klasse 9: Ettåringsmesterskapet for juniorer: Einar H Sunde

Klasse 10: Ungduemesterskapet: Maldarascu Silviu

Klasse 11: Ungduemesterskapet for juniorer: Christina Krogsæther

Klasse 12: Årets Sprinter: N 024 15 0401, en hann tilhørende Kjell Haldorsen

Klasse 13: Årets sprinter for juniorer: N 032 16 0482, tilhørende Christina Krogsæther

Klasse 14: Ess due hanner Vestland/ Trøndelag: N 024 15 0401, tilhørende Kjell Haldorsen

Klasse 14: Ess due hunner Vestland/ Trøndelag: N 026 15 0294, tilhørende Tim Igelkjøn

Klasse 14: Ess due hanner Østland/ Sørland: N 002 15 0752, tilhørende Fam. Lindberg

Klasse 14: Ess due hunner Østland/ Sørland: N 002 15 0299, tilhørende Julian Lici

Klasse 15: C.S Pettersens Minnepremie 2016 N 008 15 0248 A, 1023,09 mpm fra Vilhelmina, 600 km,  for Khuram Shahzad

Klasse 16: Sprintmesterskapet: Fam. Lindberg

Klasse 17: Årets ungdue: N 020 16 0242, tilhørende Ragnar Lyssand

Klasse 18: Rekruttmester: Sigurd Torglistveit,

 

Skandinavisk mesterskap:

Ny klasse i SBU i år, kun et slipp på 400 km, det ble vunnet av Svend Kærgård, fra Danmark på 1994 poeng, de neste fire plassene gikk også til Danmark, svensk på 5., dansk på 6. deretter første nordmann, Arne Knudsen, på 7. med 1973 poeng.

 

FCI – VM

Ble i 2016 avholdt i Nevele, Belgia 15. August. Norge sendte ned 25 duer til hoved mesterskapet og 5 til ungdomsmesterskapet. Før første trening var det kun 15 duer igjen i hoved mesterskapet og siden forsvant den ene etter den andre, til finalen var det kun 3 norske duer igjen, ingen kom tilbake innenfor maksimal tiden, men T & L Corneliussen sin due kom til slutt tilbake og regnes derfor som beste VM-due 2016.

Av ungdomsduene, var det kun 1 igjen før treningene, tilhørende Brødrene Karlsen, og den klarte mesterstykket å komme seg helt til finalen, men da forsvant den, dessverre. VM 2016 kan ikke sies å være noe annet enn en ren katastrofe, det var ikke bare for Norge det forsvant duer, men jevnt over og i finalen ble kun 10 duer registrert innen maksimal tiden. VM ble forøvrig vunnet av Tommy E. Rasmussen fra Danmark, det var et lyspunktet i et heller helsvart mesterskap, sett med norske øyne.

 

SBU-Landskampen 2016

Ble også i år avholdt i Aabenraa sammen med Danish Pigeon Race. Finaleflygningen var 27.08.16 fra Holle, 350 km. Finalen ble vunnet av Jeppesen fra Danmark. Beste norske due i finalen ble 3.premie til Asghar Mohammed med N 002-16-00576. Deretter følgende norske plasseringer på topp 10:

 1. Ole Gjermundsen
 2. Gunnar Fjeldså
 3. Artur Chojecki
 4. Sigurd Torgilstveit

God norsk laginnsats i år!

 

NBFs Landsutstilling 2016

Ble avholdt på Sola Airport Hotel i Stavanger i forbindelse med representantskapsmøte og årsfest. Denne gangen i samarbeid med Rasedueforeningen. Det deltok 166 brevduer.  Vinner av Grand Prix ble Knut Austreim med hannen N 017 15 61, den fikk 95,75 poeng

 

ÅRSBERETNING FOR NBFs DOMMERKLUBB  2016

 1. Årlig samling med årsmøte og dommerseminar.

Dommerklubbens årsmøte ble avholdt i Haugesund 21. November 2015. Samtlige fire dommere møtte, i tillegg var Georg Velde og Knut Austreim (begge Haugesund BF) til stede som tilhørere. Representant på vegne av NBF-styret var Lars Corneliussen.

 1. Organisering og aktivitet

Dommerklubbens styre har bestått av:

 • Formann Jan Inge Våge
 • Sekretær Tom Corneliussen
 • Kasserer Gunnar Hatlelid.

Dommerklubbens sportslige utvalg har bestått av:

 • Jan Inge Våge
 • Tom Corneliussen.

I sesongen har det vært fire aktive dommere:

 • Jan Inge Våge, Haugesund
 • Gunnar Hatlelid , Os
 • Lars Corneliussen,Oslo
 • Tom Corneliussen , Oslo.
 1. Forenings og gruppeutstillinger

Det har i 2015/2016 blitt avholdt to gruppe/foreningsutstillinger:

 • Haugesund (dommer Gunnar Hatlelid)
 • Bergen (dommer Tom Corneliussen og Lars Corneliussen)
 • Den planlagte utstillingen i Oslo med oppsatt dommer Jan Inge Våge ble avlyst på grunn av for lav oppslutning fra medlemmer i gruppe 1.
 1. Landsutstilling

På landsutstillingen i Stavanger dømte samtlige aktive dommere; Gunnar Hatlelid, Jan Inge Våge, Lars Corneliussen og Tom Corneliussen. Østlandet valgte heller ikke dette år å delta på landsutstilling.

 1. Rekruttering

Det ble foreslått dommerkurs for å rekruttere nye dommere til NBF dommerklubb. Dette ble fulgt opp for Vestlandet, og den 12. – 13. Mars ble det i Haugesund arrangert dommersamling med eksamen for to dommeraspiranter (Knut Austreim, Haugesund BF og Knut Inge Krogsæther, Sunnhordaland BF). Begge kandidatene besto prøven, og dommerklubben består da av seks aktive dommere. Til stede av de fire dommerne på denne samling var tre av fire dommere, med forfall fra Tom Corneliussen.

 1. Økonomi

Dommerklubben får i 2016 utbetalt som støtte av NBF kr.1.- pr.solgte ring. Dette beløpet ble for 2016 18380,- kroner. Dette beløpet er per 1.12.2016 ikke utbetalt fra NBF til NBFs Dommerklubb. Dommerklubben har med økonomisk tilskudd fra NBF mulighet til å holde den nødvendige aktivitet i gang, og planlegger i 2017 å bruke penger på rekrutteringsarbeid til Dommerklubben på Østlandet.

 1. Utfordringer

Det er blitt mer vanlig blant brevdueoppdrettere med avl på vinterstid under perioden av året som tidligere har vært forbeholdt utstillinger. Vinteravl gjennomføres blant annet for å tilpasse bestanden til rovfuglplage, men også for å tilpasse avl til deltakelse i ulike OLR. Transport til og fra landsutstilling (fra øst til vest og motsatt) er utfordrende og vi ser at deltagelsen på landsutstilling i økende grad styres etter landsutstillingens beliggenhet. I november 2016 har vi igjen fått et utbrudd av AI (Aviær influensa) i våre naboland, noe som har ført til lettere restriksjoner fra Mattilsynet i forhold til ansamlinger av hobbyfjørfe (herunder brevduer). Spørsmål om utstillinger kan avholdes kommende utstillingsesong står per dags dato foran oss.

 

For NBF dommerklubb, Sekretær Tom Corneliussen (1. desember 2016)

  

PR for brevduesporten

Bjarte Alvær vant Danish Pigeon Race i år og gjorde en glimrende jobb med å spre dette både lokalt og Nasjonalt. Det var to artikler på www.strilen.no  ”Vann 187.000,- på èi due” og ”Hylla på heimebane.” Det var også en artikkel i ”JydskeVestkysten” på www.jv.dk ”Nordmand vant 150.000 kroner på hurtig due.”

Lørdag 10.12.16 var det et innslag på TV2 nyhetene fra både Bjarte Alvær og Stein Thorsen, videre var Bjarte Alvær også i studio på TV2 Nyhetsmorgen søndag 11.12.16.

Den 13.08.16 var det også en lengre artikkel i Dagens Næringsliv, Magasinet om Jan ”Baker´n ” Johansen og Glenn Johansen ”Å vente på duer.”

Tønsberg Brevdueklubb hadde stand, med utstilling og dueslipp, i forbindelse med ”Hobbydyrdagene” på Jarlsberg Travbane 28. – 29. Mai.

 

Tidsskriftet

Stig Morterud har vært redaktør også i 2016.

Det har blitt utgitt et stort resultatnummer og 3 vanlige nummer hvorav 1 kun på web.

 

Websidene www.brevduesport.no og www.brevduen.no

Marianne Walente har også i 2016 fungert som webredaktør. I 2016 har det blitt publisert 36 nyhetssaker, til sammen har det blitt publisert 64 nye ”websider” i 2016. Fra 1. Januar – 28.desember har det totalt vært 110.422 besøk på siden som i gjennomsnitt har brukt 1 min 45 s per besøk.

Annonsører i år ar vært DaPiRace, Pigeon Vitality og Team Femhøje.

Vi benytter sosiale media til å ”dra” besøk til siden, Facebook , Twitter og Google +.

På Facebook har vi nå 988 likes, på Twitter har vi nå 221 følgere, på Google + har vi bare 9 followers, har ikke inntrykk av at det er så mye due folk der. Ser at så fort det blir lagt ut link til nyheter fra sosiale medier så øker klikkene på nyheten betraktelig i forhold til hvis vi ikke gjør det.

Siden 6.mai har det vært 43.986 besøk på ww.brevduen.no og dem har i snitt brukt 5m 26s på siden per besøk. Gruppene har vært flinke til å bruke siden sånn dem skal. Det er også flere grupper som har benyttet seg av SMS varsling i år, og det også virker å gå seg bra til.

 

Framtidsutsikter ved president Ragnar Lyssand

Året 2016 har vert en «normalår» for NBF. Styret har ikke hatt de store arbeidskrevende sakene og det har vert ro innad i vår organisasjon. Dette har gitt oss mulighet til å bruke tid på samt korrigere underveis vår innføring av «NBF resultatservice». Dataprogrammet har blitt brukt fult ut i 2016 og har vert en betinget suksess. Naveed Akhtar har utviklet et velfungerende og brukervennlig program som gir alle medlemmer mulighet til å følge med på mesterskap underveis og etter gjennomført flyge sesong. Etter at gruppene hadde lagt inn sine siste slipp var resultatlistene allerede klare for de ulike NBF mesterskap.

Innføring/utvikling av nye dataprogram er ikke gratis. Naveed har brukt mye tid og ressurser på å utvikle programmet slik det fremstår i dag. Derfor vil årets representantskapsmøte behandle en utarbeidet «avtale» som beskriver økonomi og videre oppfølgning/utvikling av programmet. For NBF er det viktig at nevnte faktorer er på plass og at en godkjent avtale ligger i bunn for det videre arbeid.

Året 2016 ble også brukt til å prøve ut SMS varsling via NBF resultatservice. Dette fungerte svært godt og styret fremmer forslag om å innføre dette formelt from sesongen 2017. Det er viktig at vi er fremtidsrettet og ser alle muligheter som byr seg ved innføring av nye datasystem.

Pr. i dag ser det ikke ut for at vi klarer å få lagt frem en revidert utgave av vårt slippreglement til representantskapsmøte. Jeg mener at det er viktig å bruke nødvendig tid på denne revidering og er fult ut bekvem med at de personene som arbeider med denne sak også bruker 2017 til dette arbeid. Å få et oppdatert og velfungerende slippreglement er «grunnmuren» for all kappflygning med brevduer. Derfor skal og vil det bli brukt nødvendig tid på denne revidering.

Ute i gruppene må året 2017 bli brukt til å ivareta nye medlemmer. For at brevduesporten skal «blomstre» må vi arbeide mot felles mål. Samholdet og gleden med brevduesporten må en finne ute i gruppene. Hver og en av oss må gi vårt bidrag til fellesskapet for at alle skal trives.

Stikkord for 2017 må bli:

 • at foreninger/grupper fungerer godt internt og ivaretar nye medlemmer
 • at foreninger/grupper bruker «års hjulet» til å holde frister osv.
 • at foreninger/grupper hjelper hverandre til å få gjennomført slippsesong samt andre utfordringer som skulle dukke opp underveis.

 

Velfungerende grupper gir et velfungerende NBF !!! v/ Ragnar Lyssand

   

Årsberetning for Norgesbrevdueforbund 2016

Ved sekretær

Marianne Walente

 

Fredag, 22 Juni 2018
11:22:51