I det siste har Terje Hjelmaas opplevd at først 3 duer, også uken etter 8 duer forsvant fra slaget, i løpet av natten, ingen tegn til rovdyr.

Så pass på slagene deres, lukk og lås dem igjen!

 

We all have now the oportunity to participe in FCI World Championship wich will be hold in Taiwan for the first time.

Is a good chance to prouve the quality of our pigeons in a strong competition and to introduce our countryes pigeons in Asian market.
For the transport we have all ready a offer from Belgian Federation. In the mean time I now that mr. Bardos try to found a good oportunity by Hungary and mr. Gross by Germany.
Tomorow I will try to found a good way by transfer from Romania.
I think finaly we will have a good solution for the pigeons transfer from one of these posibilities.
If you need any help, or have any sugestion please let me now or of course contact direct our president Mr Bardos or FCI ofices.
 
King regards
 
Marius Tunduc
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Mattilsynet har lagt ut nyhet på deres webside som sier at portforbudet oppheves 1.juni: Mattilsynet

Portforbudet

Det er ikke gitt at portforbudet oppheves denne dagen, det er denne datoen som er satt av for vurdering om det skal oppheves. 

Kappflyging skal dermed ikke foregå før etter at vi vet om det er opphevet eller ikke. Det vil si, tidligst 2.juni, dersom portforbudet oppheves!

Slipplaner

I forhold til slipplaner så må alle grupper sende inn slipplaner på nytt med nye datoer for slippene.

NB! Stasjoner og kryssinger skal ikke endres, kun dato for slippet! 

Til Norges Brevdueforbund

v/Ragnar Lyssand, leder/president

Vi refererer til deres brev datert 26.04.2017 og takker for henvendelsen.

Vi har vurdert om brevduer kan unntas fra bestemmelsene om «portforbud» for fjørfe. Vi har forståelse for problemene «portforbudet» skaper for aktivitetene til Brevdueforbundet. Vi vil samtidig minne om at bestemmelsene er midlertidig og har til hensikt å beskytte tamme fugler fra å bli smittet med fugleinfluensa fra ville fugler.

Vitenskapelige rapporter konkluderer med at duer har svært lav mottagelighet for fugleinfluensa, men at det ikke kan utelukkes at de kan smittes. Det er funnet et fåtall døde duer i Europa der man har påvist fugleinfluensavirus H5N8. Denne typen fugleinfluensavirus er av samme type som det viruset som påvises under det pågående utbruddet i Europa. I tillegg kan det ikke utelukkes at duer kan overføre virus uten selv å bli syke, såkalt mekanisk overføring av virus.

Sverige lettet på bestemmelsene om «portforbud» for fjørfe den 30. mars i år og tillot konkurranser med brevduer etter denne dato. Danmark gjorde det samme den 12. april i år. For kort tid siden har det vært et nytt tilfelle av fugleinfluensa hos en villfugl og et utbrudd av fugleinfluensa i en større verpehønsbesetning i Sverige.

Her i Norge følger myndighetene situasjonen nøye fra dag til dag. Vi foretar en helhetsvurdering av smittevern mot de ulempene disse tiltakene vil medføre i forhold til risiko for smitte. Det er mange faktorer som må tas med i denne vurderingen. Vitenskapelige anbefalinger fra Veterinærinstituttet danner bakgrunnen for denne vurderingen.

Per dags dato vurderer vi bestemmelsene om «portforbud» for fjørfe vil oppheves 1. juni om det ikke oppdages tilfeller av fugleinfluensa her i landet. Se også informasjon på våre nettsider om dette:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/fugleinfluensa_portforbud_for_fjorfe_frem_til_1_juni_2017.24935

Når det gjelder brevduer kan vi på vitenskapelig grunnlag ikke utelukke at de kan smittes eller overføre smitte av fugleinfluensa. På denne bakgrunn kan vi ikke unnta denne arten fra bestemmelsene om «portforbud» for fjørfe og konkurranser med brevduer kan derfor ikke tillates. Vi vil minne om at treningsflyvning er tillatt i henhold til disse bestemmelsene.

Vi vil igjen uttrykke vår forståelse for at dette skaper problemer for deres medlemmer. Allikevel håper vi at dere vil rette dere etter de gjeldende bestemmelsene, slik at tamme fugler beskyttes mot smitte med fugleinfluensa.

Med vennlig hilsen

Fredrik W. Andersen

Veterinær/seniorrådgiver

Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrehelse

 

Tirsdag, 22 Januar 2019
06:30:30