Hei igjen,

 

Beklager om informasjonen fra Mattilsynet er forvirrende. Håper utredningen fra Veterinærinstituttet under er oppklarende:

«Når det gjelder betegnelsen paramyxovirus (Newcastle disease) så er nok det mest korrekte å betegne viruset for paramyxovirus-1 (PMV-1) i forhold til duer. Det finnes 10 forskjellige serotyper av paramyxovirusene (PMV-1 til 10) men det er kun PMV-1 som forårsaker Newcastle disease (ND).

Aktive: kr. 535,-

Passiv: kr. 325,-

Juinor: kr. 285,-

Direkte tilsluttet kr. 325,-

 

Gruppe 6 står som arrangør av kommende Årsfest, Årsmøte og Landsutstilling i NBF.  

Arrangementet blir holdt på hotellet Scandic Bergen City i Bergen sentrum.

I tradisjon tro vil det fredag kveld bli holdt foredrag og auksjon, samt bespisning. 

Årets foredragsholder er Xavier Verstraete fra Belgia.

Vi har vært så heldige å få 20 duer fra Raoul og Xavier Verstraete, samt 20 fra Andre Roodhooft til auksjonen. De fleste duene blir som vanlig auksjonert bort fredag kveld.

Noen blir auksjonert bort lørdag kveld.

Mer info kommer senere.

NBF Dommerklubb har dommersamling i Haugesund lørdag 11 november kl.10.30 i klubbhuset til brevdueklubben i Haugesund.

Ta med utstyr til bedømmelse av duer. NBF dommerklubb avholder samtidig årsmøte på lørdag.

Formann i dommerklubben arrangerer dagens program, vel møtt.

Mvh. Tom Corneliussen, sekretær NBF Dommerklubb.

Hei

På bakgrunn av nylig utbrudd av Newcastle disease i Sverige har Mattilsynet gått gjennom regelverket for import/innførsel av fjørfe. Etter finlesning av EØS-bestemmelsene og faglige råd fra Veterinærinstituttet ser vi oss nødt til å gjøre visse endringer ved bestemmelsene for innførsel av partier på færre enn 20 duer. Konsekvensen blir en innstramming og en oppmykning når det gjelder dispensasjoner gitt ved slike innførsler.

1. Innstramming av krav til vaksinasjonsstatus og serologisk test (blodprøve) for paramyxovirusinfeksjon (Newcastle disease).

Når det gjelder paramyxovirusinfeksjon (Newcastle disease), så har Norge statusen: «Fristatus for Newcastle disease og land som ikke vaksinerer mot Newcastle disease». Dette betyr at vi i henhold til EØS-regelverket kun kan importere/innføre uvaksinert fjørfe (inkludert duer) som før innførsel har testet serologisk (blodprøve) negativt for Newcastle disease virus (NDV).

I praksis har det vært gitt dispensasjon fra disse kravene ved innførsel av partier på færre enn 20 duer på vilkår av at duene har vært vaksinert mot NDV de siste 6 måneder, men ikke senere enn 6 uker før eksport. Ved finlesning av EØS-bestemmelsene ser vi at vi ikke har anledning til å gi denne dispensasjonen. Veterinærinstituttet fraråder oss faglig sett fra å gi disse dispensasjonene. Da vi ikke ønsker introduksjon av paramyxovirusinfeksjon (Newcastle disease) til Norge, vil vi heller oppfordre til innførsel av rugeegg istedenfor levende duer. Ved slik innførsel kan mordyret ha blitt vaksinert mot NDV.

Når det gjelder brevduer som skal delta i konkurranse, gjelder fortsatt unntaket for tillatelse til vaksinasjon mot NDV. Denne vaksinasjonen må utføres etter innførsel/import av duene.

Mandag, 17 Juni 2019
00:40:54