Da nærmer sesongen seg slutten, her i vår gruppe 6 har det godt på skinner på de korte slippene.

De 2 litt lenger ble vanskelig, men spissduene kom gjennom og fra Drevsjø med gode tider.

Det er spesielt 3 slag som har vært ekstra gode i år.

Trond Bø, Bjarte Alvær og Raymond Kalleklev

Fra venstre: Trond Bø, Bjarte Alvær og Raymond Kalleklev

Da gratulerer vi Terje Aaberg med flott resultat til årets Skandinavisk mesterskap.

Det er første gang vi flyr etter nye statuetter, 200-300 og 400 km, 2 tellende av 4.

Hvilken plassering det blir til slutt blir spennende og se,

han er i hvert fall best her fra Bergen og at det blir et godt resultat til slutt er helt sikkert.

Stein Thorsen har vært på Sotra og bevitnet oppslipp av gruppe 9 & 14 sine duer: 

(innsendt 18.05.18)

 

Da er sesongen startet her vestpå.

Stavanger og Bergensgruppene har hatt slipp siden slutten av april,

Og for de fleste grupper har det vært meget gode slipp, med fine hjemkomster og hastigheter.

Styret i NBF har mottatt meldinger om at det er oppstått diskusjon omkring forståelsen av dette punkt i Slippreglementet vedtatt 9.5.18.
Denne sak har vert diskutert på formannsmøte i Bergen 2017 samt på representantskapsmøte samme sted i 2018. Det var rep.møte i 2018 som vedtok den formulering som i dag fremkommer i pkt. 13 C.
Styret kan se at formuleringen i pkt 13 C kan skape diskusjon. Derfor foreslår vi at følgende blir gjort gjeldende for 2018:
 
Kontrollkomite i hver enkelt gruppe avgjør plassering av registreringsantenne til det enkelte slag iht de signal som er definert i Slippreglementet pkt. 13 C. Styret vil legge frem dette punkt (pkt. 13 C) for videre diskusjon på årets formannsmøte. Slik kan vi få en felles forståelse samt utarbeide en "tekst" som alle grupper kan forenes om. Nytt pkt 13 C vil bli vedtatt på rep.møte 2019.
 
Styret i NBF
Styret i NBF har behandlet revidert utgave av NBFs Slippreglement datert 08.05.2018. 
 
Revidert utgave blir gjort gjeldende fom 09.05.2018.
 
 
Styret i NBF 
 
 
Torsdag, 4 Juni 2020
17:11:25