Styret i NBF har mottatt meldinger om at det er oppstått diskusjon omkring forståelsen av dette punkt i Slippreglementet vedtatt 9.5.18.
Denne sak har vert diskutert på formannsmøte i Bergen 2017 samt på representantskapsmøte samme sted i 2018. Det var rep.møte i 2018 som vedtok den formulering som i dag fremkommer i pkt. 13 C.
Styret kan se at formuleringen i pkt 13 C kan skape diskusjon. Derfor foreslår vi at følgende blir gjort gjeldende for 2018:
 
Kontrollkomite i hver enkelt gruppe avgjør plassering av registreringsantenne til det enkelte slag iht de signal som er definert i Slippreglementet pkt. 13 C. Styret vil legge frem dette punkt (pkt. 13 C) for videre diskusjon på årets formannsmøte. Slik kan vi få en felles forståelse samt utarbeide en "tekst" som alle grupper kan forenes om. Nytt pkt 13 C vil bli vedtatt på rep.møte 2019.
 
Styret i NBF
Styret i NBF har behandlet revidert utgave av NBFs Slippreglement datert 08.05.2018. 
 
Revidert utgave blir gjort gjeldende fom 09.05.2018.
 
 
Styret i NBF 
 
 
Alle medlemmer som har fått plass og sendt duer til EM i Mira, Portugal, skal snarest betale kr. 500 pr due til NBF sin konto 1503 27 29174.
 
Alle medlemmer som har fått plass og sendt duer til SBU, Team Femhøje, skal snarest betale kr. 50 pr due til NBF sin konto 1503 27 29174.
 
Vår regnskapsfører, Sidsel Alstad, fører liste over innbetalinger.
 
Ragnar Lyssand
Økonomiansvarlig NBF 

Brevdue-Norge har med sorg mottatt budskapet om at Viggo Elofsson har gått bort.Viggo Elofssen. Foto: Lasse Löfgren

Viggo ble født 3. oktober 1938, og døde 12. april 2018 etter et langt sykeleie.

Våre tanker går til Erna og den øvrige familie.

Viggo spilte en sentral rolle innenfor svensk brevduesport gjennom mange ti-år. Som ordförande i Svenska Brevduveförbundet i en årrekke, og også som innehaver av andre verv sentralt i SBF preget han utviklingen av svensk brevduesport.

Også lokalt i Gärds-Köpinge hadde han alltid mange arbeidsoppgaver, og bidro sterkt til å holde hjulene i gang.

Viggo var også en meget dyktig brevduemann! Han behersket avlens kunst, - noe som både resulterte i gode utstillingsresultater og fremragende prestasjoner på kappflyvningene.

Antall Due. nr Navn Oppdretter Gruppe
1 015-18-706   Jan Inge Auestad Gruppe 8
2 015-18-744   Jan Inge Auestad Gruppe 8
3 014-18-384 Dominate  Nina Elin Haga Hjelmaas Gruppe 13
4 014-18-391 Miriam Terje Hjelmaas Gruppe 13
5 014-18-449 Melissa's Fate Terje Hjemaas Gruppe 13
6 030-18-236   Boye Ølstøren Gruppe 10
7 017-18-101   Knut Austreim Gruppe 9 
8 017-18-113   Knut Austreim Gruppe 9
9 024-18-410   Kjell Haldorsen   Gruppe 6 
10 004-18-159 "Sigurd" Arvid Myreng Gruppe 2
11 004-18-165 "Tortitt" Arvid Myreng Gruppe 2
12 024-18-205   Erik Gustavsen Gruppe 6
13 017-18-005   Leif Ståle Vidhovde Gruppe 9
14 008-18-141   K & G Johansen Gruppe 7
15 008-18-200   K & G Johansen Gruppe 7
16 008-18-810   Trym A Slettner Gruppe 7
17 019-18-628 Agga 1 Ragnar Lyssand Gruppe 5
18 019-18-634 Agga 2 Ragnar Lyssand Gruppe 5
19 080-18-381   Egil Bergland  Gruppe 11 
20 026-18-566    Team Bø & Blom Gruppe 6 
21 020-16-108   Ole Arlid Hegland Gruppe 5 
22 032-18-594   Martin Sævareid  Gruppe 14
23 016-18-261   Helge Seldal Gruppe 18 
24 080-18-888   Terje Aaberg Gruppe 5 
25 032-18-270   Kurt Helgesen  Gruppe 14
26 002-18-0156    T&L Corneliussen Gruppe 1 
27 019-18-436   Marius Lyssand Gruppe 5 
28 080-18-1108   Winston van der Pool  Gruppe 1
29 Død   Team Ray/ Veland Gruppe 6
30 Ikke møtt   Roman Zakrzewski Gruppe 1
Onsdag, 13 November 2019
06:32:00