Møtet utsatt til 30.01.2021 kl. 10:00.

Møtet vil foregå via Teams med mulighet for fysisk fremmøte på Quality Airport Hotel Stavanger for de som ønsker.

 

For NBF

Geir Rune Eriksen

Søndag, 17 Januar 2021
03:44:04