Brevdue-Norge har med sorg mottatt budskapet om at Viggo Elofsson har gått bort.Viggo Elofssen. Foto: Lasse Löfgren

Viggo ble født 3. oktober 1938, og døde 12. april 2018 etter et langt sykeleie.

Våre tanker går til Erna og den øvrige familie.

Viggo spilte en sentral rolle innenfor svensk brevduesport gjennom mange ti-år. Som ordförande i Svenska Brevduveförbundet i en årrekke, og også som innehaver av andre verv sentralt i SBF preget han utviklingen av svensk brevduesport.

Også lokalt i Gärds-Köpinge hadde han alltid mange arbeidsoppgaver, og bidro sterkt til å holde hjulene i gang.

Viggo var også en meget dyktig brevduemann! Han behersket avlens kunst, - noe som både resulterte i gode utstillingsresultater og fremragende prestasjoner på kappflyvningene.

I bunnen lå hans sterke vinnervilje, nysgjerrighet og utålmodighet, - han ville alltid videre. Finne fram til de duer, nasjonalt og internasjonalt, som ytterligere kunne forsterke en duebestand som allerede var av topp kvalitet!

For Viggo var det viktig å ta vare på, og utvikle det internasjonale samarbeidet innenfor sporten. Han deltok med glede i arbeidet innenfor Skandinavisk Brevdueunion, og representerte SBF i mange Olympiader.

I alle slike sammenhenger var Erna med. Hun hadde en viktig rolle som støttespiller for Viggo. «Erna og Viggo», var sammen både «et begrep» og et sterkt team!

Men kanskje like viktig som den offisielle representasjonen, var det for Viggo å få kontakt med/bli venn med «vanlige» sportsvenner i alle de land han besøkte. På denne måten utviklet han et unikt kontaktnett!

Man kan si at «Alle kjente Viggo, og Viggo kjente alle!»

Hans sosiale evner var helt spesielle.

Fremmede språk var ikke hans sterkeste side, men han beviste i utallige sammenhenger at han kunne oppnå god kontakt ved å snakke svensk, bruke kroppsspråk og by på seg selv, - på den vennlige, hyggelige og rause mannen han var!

Gjennom sine hyppige besøk fikk Viggo mange venner i Norge. Dette førte blant annet til at norske due folk reiste til Gärds-Köpinge og kjøpte gode duer . Det dreide seg for mange år siden om flotte Fabry-duer og hans «gamle» Janssen-stamme. Senere om røde Janssen-duer («Frederikshof-duer»), og deretter de blå Janssen Klak-duene.

Det er helt klart at disse duene både har bidratt til mange gode resultater for norske slag, både lokalt og til NBF’s premiering.

Ekstra moro er det at «Elofsson-blodet» stadig gjør seg gjeldende, - i senere tid også internasjonalt i form av gode, norske plasseringer i One Loft-sammenhenger!

Ved (minst) to anledninger har det på ulike steder blitt opprettet avlslag med et betydelig antall gaveduer fra Viggo, - fordi han ønsket å bidra til en god start for nybegynnere og rekruttering til sporten.

Han viste også sin raushet ved å skjenke duer til diverse auksjoner. Blant annet i forbindelse med SBU-møtet i Bergen i 1993. Som en kuriositet kan nevnes at en av disse ble solgt for en sum som på dette tidspunkt var «ny norsk rekord»!

For sin gode forbindelse med norsk brevduesport ble «norgesvennen» Viggo Elofsson tildelt Norges Brevdueforbunds Hedersmedalje!

Vi er mange som har mye å takke Viggo for.

Han var en snill, raus venn og en dyktig leder innenfor internasjonal brevduesport.

En som vi minnes med glede.

 

Vi lyser fred over Viggo Elofssons minne!

 

Norges Brevdueforbund

v/ Stein Thorsen                                   og                                Arvid Myreng                                                                              

president i NBF og SBU                                                  tidligere president i NBF og SBU

 

Viggo Elofssen. Foto: Lasse Löfgren

Viggo Elofssen. Foto: Lasse Löfgren

Viggo Elofssen. Foto: Lasse Löfgren

Viggo Elofssen. Foto: Lasse Löfgren

Viggo Elofssen. Foto: Lasse Löfgren

Foto: Lasse Löfgren

Tirsdag, 20 August 2019
10:07:45