Antall Due. nr Navn Oppdretter Gruppe
1 015-18-706   Jan Inge Auestad Gruppe 8
2 015-18-744   Jan Inge Auestad Gruppe 8
3 014-18-384 Dominate  Nina Elin Haga Hjelmaas Gruppe 13
4 014-18-391 Miriam Terje Hjelmaas Gruppe 13
5 014-18-449 Melissa's Fate Terje Hjemaas Gruppe 13
6 030-18-236   Boye Ølstøren Gruppe 10
7 017-18-101   Knut Austreim Gruppe 9 
8 017-18-113   Knut Austreim Gruppe 9
9 024-18-410   Kjell Haldorsen   Gruppe 6 
10 004-18-159 "Sigurd" Arvid Myreng Gruppe 2
11 004-18-165 "Tortitt" Arvid Myreng Gruppe 2
12 024-18-205   Erik Gustavsen Gruppe 6
13 017-18-005   Leif Ståle Vidhovde Gruppe 9
14 008-18-141   K & G Johansen Gruppe 7
15 008-18-200   K & G Johansen Gruppe 7
16 008-18-810   Trym A Slettner Gruppe 7
17 019-18-628 Agga 1 Ragnar Lyssand Gruppe 5
18 019-18-634 Agga 2 Ragnar Lyssand Gruppe 5
19 080-18-381   Egil Bergland  Gruppe 11 
20 026-18-566    Team Bø & Blom Gruppe 6 
21 020-16-108   Ole Arlid Hegland Gruppe 5 
22 032-18-594   Martin Sævareid  Gruppe 14
23 016-18-261   Helge Seldal Gruppe 18 
24 080-18-888   Terje Aaberg Gruppe 5 
25 032-18-270   Kurt Helgesen  Gruppe 14
26 002-18-0156    T&L Corneliussen Gruppe 1 
27 019-18-436   Marius Lyssand Gruppe 5 
28 080-18-1108   Winston van der Pool  Gruppe 1
29 Død   Team Ray/ Veland Gruppe 6
30 Ikke møtt   Roman Zakrzewski Gruppe 1
Søndag, 24 Mars 2019
23:18:55