Når duene blir levert skal de ikke være yngre enn 30 dager og ikke eldre enn 45 dager.

Alle duene skal være vaksinert mot paramyxovirus 10 - 15 dager før de sendes. Vaksionasjonbevis skal sendes med dua, dato det er vaksinert + spesifikasjon på vaksine skal framkomme av denne.

I tillegg skal det medfølge stamtavle og eiendomsbevis. Ettersom vi ikke har eiendomsbevis kan dere legge ved Bekreftelse på at vi ikke har eiendomsbevis i Norge, det finner du her.

Stamtavle finner dere her.

Følgende skal følge med dua:

  • Vaksinasjonsbevis, skal inneholde dato for når dua ble vaksiner + spesifikasjon på vaksine som er brukt.
  • Stamtavle
  • Erklæring på at vi ikke har eindomsbevis i Norge.
Mandag, 25 Mars 2019
00:06:31