Dette vil dessverre bli avviklet uten deltagelse fra Norges Brevdueforbund.

I den seneste tiden har sekretær sendt gjentatte e-poster til FCI der informasjon angående neste års VM etterspørres.

(Informasjon angående dette pleier å komme sen høst/ tidlig vinter.)

Fikk til slutt svar om at informasjon angående dette var sendt ut i mai, denne mailen har ikke landet i sekretærs e-postkasse. 

FCI ble informert om dette, samtidig som det ble spurt om de kunne ettersende denne informasjonen, så vi kanskje fortsatt hadde hatt en sjanse til å bli med.

Der står det dessverre at innsamling skjedde i juni - september 2017 og at finalen går i mars 2018. VM avholdes også i 2018 i Taiwan.

Dermed er løpet kjørt for NBF sin del. frown

Tirsdag, 20 November 2018
13:09:52